facebook RSS # #

21.01.2019 09:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-27 22:25       aktualizacja: 2018-04-30 08:45       PRAWO
  A A A

Za zgodą rady. Zmiany w projekcie specustawy mieszkaniowej

Za zgodą rady. Zmiany w projekcie specustawy mieszkaniowej
Fot. PAP/A.Ciereszko

- Zgoda na realizację inwestycji w ramach specustawy mieszkaniowej będzie zależała od gminy - powiedział PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że już na etapie wniosku inwestor będzie przedstawiał koncepcję inwestycji realizowanej na mocy tej ustawy.


Po konsultacjach publicznych projekt specustawy mieszkaniowej został zmodyfikowany przez MIiR (wpłynęło ponad tysiąc uwag). - W projekcie po konsultacjach brak zgody gminy na inwestycję uniemożliwia powstanie mieszkań - stwierdził Soboń.

- To Rada Gminy podejmie decyzję o budowie, nie wojewoda. Jeżeli inwestycja w jakimkolwiek zakresie będzie niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na takie zmiany będzie potrzebna zgoda gminy - zaznaczył wiceminister.

Obecna wersja specustawy umożliwia gminie zastosowanie ułatwień przy budowie mieszkań tylko pod rygorystycznie stosowanymi warunkami ustawowymi.

- Realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - powiedział Soboń. To oznacza, że nie będzie można budować na przysłowiowym polu kapusty.

Ułatwienia wprowadzone specustawą będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym, którzy zastosują się do wprowadzanych ustawą standardów urbanistycznych. - Ich spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji, ale także na etapie realizacji inwestycji - powiedział Soboń.

Wiceminister zapowiedział też, że w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców odległości budowanych osiedli od szkół czy przedszkoli będą o połowę krótsze niż te zaproponowane w pierwotnym projekcie specustawy mieszkaniowej. - Wszystkim gminom chcemy dać możliwości podwyższenia proponowanych standardów - zaznaczył.

W projekcie specustawy przewidziano, by budowane osiedla miały dostęp do dróg publicznych, komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego. Ponadto muszą zapewniać podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców, takie jak dostęp do placówek szkół, przedszkoli, żłobków i terenów rekreacyjnych w odległości nie większej niż 3 km. Z kolei usługi niezbędne dla codziennego funkcjonowania mieszkańców (np. usługi handlu) muszą znajdować się w odległości nie większej niż 1 km.

Specustawa skraca okres przygotowania inwestycji w budownictwie mieszkaniowym do niezbędnego minimum. Ma obowiązywać przez 10 lat.

Za specustawę mieszkaniową, która w połowie marca została skierowana do konsultacji publicznych, odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji tej inwestycji będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

Ponadto, projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25