facebook RSS # #

16.02.2019 01:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-05 12:01       aktualizacja: 2018-07-05 13:13       PRAWO
  A A A

Prostsze procedury. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców będzie prostsze

Prostsze procedury. Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców będzie prostsze
Fotolia
Weszły w życie zmiany upraszczające wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców. Łatwiej będzie uzyskać zezwolenie w przypadku zawodów, w których brakuje rąk do pracy, określonych przez MRPiPS.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Wykaz zawodów obejmuje 289 zawodów (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów).  

Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - poinformował resort rodziny, pracy i polityki społecznej w komunikacie. Chodzi o informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

W wykazie znalazły się zawody strategiczne z punktu widzenia całości gospodarki, w których obserwuje się poważne niedobory rąk do pracy – podkreślił resort. 

Wśród zawodów, które znalazły się na dołączonej do rozporządzenia liście, są np. pielęgniarki, lekarze specjaliści, analitycy systemów komputerowych, programiści aplikacji, technicy elektrycy, murarze, spawacze, kierowcy samochodów ciężarowych, opiekunowie osób starszych, asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunowie w domach pomocy społecznej, maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo transportowych. 

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca, ale nowe przepisy będą miały zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań prowadzonych przez wojewodów w sprawach wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.  

Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę – podkreślono w komunikacie MRPiPS. 

Jak zaznaczył resort - przyjęcie nowych rozwiązań dla starostów i powiatowych urzędów pracy - oznacza „zmniejszenie obciążenia zadaniami w zakresie wydawania informacji starosty i możliwość wykorzystania kadr do innych zadań związanych z dopuszczeniem cudzoziemców do rynku pracy”. 

Tekst rozporządzenia dostępny jest w Dzienniku Ustaw (poz. 1264).

amk/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25