facebook RSS # #

21.07.2019 18:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-29 11:27       aktualizacja: 2019-01-29 12:54       PRAWO
  A A A

Czas na kąpieliska. Do 28 lutego czas na przekazanie projektów uchwał z wykazami kąpielisk w gminach

Czas na kąpieliska. Do 28 lutego czas na przekazanie projektów uchwał z wykazami kąpielisk w gminach
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Do końca lutego samorządy mają czas na przekazanie Wodom Polskim projektów uchwał z wykazami kąpielisk na terenie gmin - przypomina RZGW we Wrocławiu.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej poinformował na stronie internetowej, że wymóg corocznego przekazywania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w terminie do 28 lutego projektów uchwał rad gmin określających wykazy kąpielisk na terenie gmin, wprowadzono ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (w art. 37 ust. 12).

W komunikacie przypomniano, że wraz z projektami uchwał gminy powinny przekazać także wnioski organizatorów kąpielisk o umieszczenie w gminnym wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planowane jest utworzenie kąpielisk.

Do takiego wniosku należy zamieścić ponadto: kopię zgłoszenia wodnoprawnego oraz zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu; informacje dotyczące planowanego kąpieliska (aktualny profil wody w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym lub informacja, że wniosek dotyczy nowego kąpieliska, ocena jakości wody i klasyfikacja wody w poprzednim sezonie kąpielowym, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli); zgodę na utworzenie kąpieliska uzyskaną przez organizatora kąpieliska od właściciela wód oraz od właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska.

Ponadto RZGW wskazał, że wniosek o umieszczenie w gminnym wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planowane jest utworzenie kąpielisk obejmuje: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora; nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska; wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska; wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska; wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska; opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych; wskazanie sposobu gospodarki odpadami.  

Projekty uchwał określających wykaz kąpielisk podlegają procedurze opiniowania również przez właściciela wody, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. W przypadku kąpieliska położonego na terenie parku narodowego opinię wydaje jego dyrektor, zaś w przypadku kąpieliska na śródlądowej drodze wodnej - dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Zgodnie z Prawem wodnym, kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Kąpieliskami nie są np. pływalnie; baseny pływackie lub uzdrowiskowe; zamknięte zbiorniki wodne, które są wykorzystywane w celach terapeutycznych; sztuczne, zamknięte zbiorniki wodne oddzielone od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25