facebook RSS # #

21.07.2019 18:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-29 14:20       aktualizacja: 2019-01-29 15:08       PRAWO
  A A A

Resort ocenia. MSWiA przedstawia wnioski po trzech latach działania Prawa o aktach stanu cywilnego

Resort ocenia. MSWiA przedstawia wnioski po trzech latach działania Prawa o aktach stanu cywilnego
Fot.PAP/G.Michałowski
Niejasny podział kompetencji między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta jako kierownikiem usc z mocy prawa i zawodowym kierownikiem usc; kryteria zatrudnienia kierownika usc; udzielanie upoważnień dla pracowników - to, w ocenie MSWiA, obszary Prawa o aktach stanu cywilnego, które wymagają ewentualnych zmian.

Resort przedstawił swoje wnioski trzy lata po wejściu w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego, która rozpoczęła informatyzację tych zasobów. Od 1 stycznia 2015 r. akty: urodzeń, małżeństw i zgonów są rejestrowane w systemie teleinformatycznym.

Jak podaje MSWiA, liczba aktów znajdujących się w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego na dzień 28 lutego 2018 r. wyniosła ok. 14 472 000, z czego w trybie migracji od 1 marca 2015 r.do 28 lutego 2018 r. przeniesiono ok. 11 342 000 aktów. Natomiast liczba aktów sporządzonych w trybie bieżącej, zwykłej rejestracji od 1 marca 2015 r. do 28 lutego 2018 r. wyniosła 2 836 842.

Ministerstwo ocenia, że w ogólnym rozrachunku rozwiązania przyjęte w Prawie o aktach stanu cywilnego pozytywnie wpłynęło na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego. Dobrze oceniane jest: wprowadzenie rejestru stanu cywilnego, do którego dostęp mają kierownicy i zastępcy kierowników usc, jako narzędzia służącego do prowadzenia rejestracji i sprawowania nad nią nadzoru; odmiejscowienie wybranych czynności; wydawanie wybranych dokumentów w formie elektronicznej; możliwość upoważniania pracowników usc/urzędu gminy do dokonywania określonych czynności, zwłaszcza do migracji aktów stanu cywilnego czy  liberalizacja zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego.

Jednocześnie, jak zauważa MSWiA, "kierownicy usc, realizujący w praktyce zadania z zakresu rejestracji oraz wojewodowie jako organy bezpośredniego nadzoru, dostrzegają pewne mankamenty i problemy w niektórych obszarach ustawy".

"(...) Uzasadnione jest rozpoczęcie procesu, w tym prac analityczno-koncepcyjnych, zmierzającego do nowelizacji ustawy" - stwierdza resort.

Wśród obszarów, które należy poddać najpierw pogłębionej analizie, a następnie ewentualnym zmianom resort wskazuje m.in.: "dualizm organów powołanych do prowadzenia rejestracji stanu cywilnego". Chodzi o to, że nie jest jasny podział kompetencji pomiędzy wójtem, burmistrzem i prezydentem miasta jako kierownikiem usc z mocy prawa i zawodowym kierownikiem usc. Jak zauważa MSWiA podział ten jest niejasny "zarówno na gruncie merytorycznych zadań, jak również na płaszczyźnie formalno-organizacyjnej, związanej z zarządzaniem urzędem stanu cywilnego i zasobem kadrowym".

Rozważenia wymaga też, według resortu, możliwość odejścia od liczby mieszkańców w okręgu rejestracji jako kryterium determinującego i wyznaczającego obowiązek zatrudnienia kierownika usc lub zastępcy kierownika usc.

MSWiA chce ponadto przeanalizować np. regulacje określające zasady zmian okręgów rejestracji stanu cywilnego oraz ich zasięg terytorialny oznaczający właściwość. Obecnie przepisy w tym zakresie nie dookreślają warunków umożliwiających zmianę okręgów oraz zastosowania procedury zmierzającej do ich zmiany.

Według resortu, przyjrzeć należy się też przepisom o charakterze stricte merytorycznym jak np. zakres danych umieszczanych w akcie stanu cywilnego. Chodzi tu np. o kwestię zamieszczania nazwiska i nazwiska rodowego rodziców osób, które zawarły małżeństwo wpisywanych w akcie małżeństwa, akcie zgonu czy umieszczania numeru PESEL w akcie zgonu.

js/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-04 21:27:18
CRTL: Niech W/B/P zachowa prawo udzielania ślubów (bo tylko na tym im zależy). W pozostałych przypadkach zawsze i wszytko niech robi kierownik USC.
 
2019-01-31 21:14:25
OldestWoman: Ależ, kierowniku, nikt nie będzie podróżował. Zmusi się ludność do załatwiania spraw przez Internet. Inaczej klient NIC nie będzie mógł załatwić. Informatyzacja po polsku...
 
2019-01-30 21:05:15
były już kierownik usc: "MSWiA chce ponadto przeanalizować np. regulacje określające zasady zmian okręgów rejestracji stanu cywilnego oraz ich zasięg terytorialny oznaczający właściwość"
Wydaje się, że resort zmierza ku temu, aby "małe" urzędy stanu cywilnego zostały wcielone przez te duże. Zatem interesanci zamiast załatwić swoją sprawę (zgon, zaw. małż., pobrać odpis a.s.c.) we własnej gminie, będą podróżować do miasta powiatowego lub wojewódzkiego...
 
2019-01-30 08:10:19
Z-ca kier USC: Przede wszystkim należy skończyć z fikcją, że wójt, burmistrz czy prezydent dokonuje jakichkolwiek czynności z zakresu USC.

We wszystkich urzędach powinien być wymóg zatrudnienia zawodowego kierownika USC, bo dziś w tych małych pod przykrywką oszczędności zatrudnia się zastępce kier. USC, który de facto robi całą robotę kierownika, a wójt tylko udaje, że takowym kierownikiem jest.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25