facebook RSS # #

20.10.2019 22:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-26 11:41       aktualizacja: 2019-07-26 12:06       PRAWO
  A A A

Kto ma prawo. PUODO: potrzeba zmian ws. udostępniania dokumentów ofiar przemocy w rodzinie

Kto ma prawo. PUODO: potrzeba zmian ws. udostępniania dokumentów ofiar przemocy w rodzinie
Fot.Fotolia
Urzędy miast i gmin nie mają jasności komu i w jakim zakresie mogą zapewnić dostęp do dokumentacji gromadzonej w ramach procedury „Niebieskiej Karty" - wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wnosi do MRPiPS o zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

"Chodzi o precyzyjne określenie katalogu dokumentów i danych zgromadzonych w toku procedury +Niebieska Karta+, do których dostęp mogą mieć zarówno ofiary przemocy w rodzinie, osoby podejrzane o jej stosowanie, jak i ją stosujące" - wyjaśnia UODO.

Obecnie - co prezes UODO Jan Nowak podnosi w piśmie do minister rodziny Bożeny Borys-Szopy - urzędy miast i gmin w pismach kierowanych do UODO wyrażają "wątpliwości co do zakresu danych osobowych, które mają prawo udostępnić osobom dotkniętym przemocą oraz osobom podejrzewanym o stosowanie przemocy w rodzinie".

Prezes UODO zwraca uwagę, że obecnie ograniczenie dostępu do dokumentów zgromadzonych w ramach procedury „Niebieska Karta" odbywa się na zasadzie wyłączeń, które są nieprecyzyjne dla podmiotów stosujących te regulacje. Przykładowo sprawca przemocy domowej ma dostęp do dokumentów, ale wyłączeniem „danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa...".

W ocenie Prezesa UODO taka konstrukcja przepisów powoduje, że nie jest jasne, do jakich dokumentów ostatecznie mają dostęp poszczególne osoby.

Co więcej, w jednym z wyłączeń pojawia się określenie „innych dokumentów", co dodatkowo komplikuje urzędom miast i gmin zapewnienie dostępu do dokumentacji.

"Prowadzi bowiem do tego, że ograniczenie prawa dostępu do danych osobowych nie następuje na poziomie prawa powszechnie obowiązującego, co przewiduje RODO, lecz jest zależne od uznania konkretnego urzędnika" - podnosi UODO.

Według prezesa Urzędy, zmian wymaga nie tylko ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale też rządowe rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzór formularzy „Niebieska Karta".

"W tym przypadku chodzi o to, by przepisy te były zgodne z art. 23 RODO, który określa jakie elementy muszą mieć krajowe regulacje ograniczające uprawnienia przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych" - wyjaśnia UODO.

js/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-07-28 16:29:18
Andrzej: W jednej z gmin wystarczyło być byłą radną, przyjaciółką kierowniczki GOPS, byłą prezes spółdzilni o szerokich koneksjach towarzyskich aby mieć dostęp do pełnej dokumentacji dotyczącej jej córki agresorki, kióra miała założoną przez męża i policję niebieską kartę. Dane z tej dokumentacji były szeroko komentowane na forach plotkarskich i targowisku w miasteczku M, w dolnośląskim.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25