facebook RSS # #

20.10.2019 22:38

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-31 12:49       aktualizacja: 2019-07-31 12:51       PRAWO
  A A A

Będzie ciągłość. Poprawka do ustawy o CUS zapewni ciągłość zatrudnienia pracownikom OPS

Będzie ciągłość. Poprawka do ustawy o CUS zapewni ciągłość zatrudnienia pracownikom OPS
Do ustawy o Centrach Usług Społecznych wprowadzono poprawkę, która ma gwarantować, że w przypadku przekształcania ośrodka pomocy społecznej w CUS jego pracownicy zachowają ciągłość zatrudnienia oraz dotychczasowe warunki pracy - wskazuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Ustawę w takim kształcie przegłosował Sejm, teraz czeka ona jeszcze na przyjęcie przez Senat. Senackie komisje, które rozpatrywały już dokument nie zaproponowały do niego żadnych poprawek. Jeśli ustawę w takim kształcie przegłosuje Senat trafi ona do podpisu prezydenta.

Zgodnie z ustawą za pośrednictwem Centrów Usług Społecznych gminy miałyby możliwość realizowania, już świadczonych usług społecznych, mogłyby też cedować na te jednostki nowe usługi (jako zadania własne fakultatywne), wynikające z programów usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez rady gminy. Tworzenie centrów usług społecznych ma być możliwością, a nie obowiązkiem.

Ustawa pozwala tworzyć CUS przez zainteresowane samorządy gminne w dwóch trybach:

- przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych - wówczas centrum będzie funkcjonowało na obszarze jednej gminy, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej;

- przez utworzenie centrum, na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub większej liczby gmin - wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

Miastom mającym powyżej 100 tysięcy mieszkańców pozostawiono możliwość wyboru trybu utworzenia centrum, tj. utworzenie centrum przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej albo utworzenie centrum obok ośrodka pomocy społecznej.

Jak wskazuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, pierwotna wersja ustawy zawierała zapisy wprost mówiące o likwidacji OPS w przypadku tworzenia CUS, "a to oznaczałoby rozwiązanie umów z dotychczas zatrudnionymi pracownikami bez choćby gwarancji ich przejścia do nowej jednostki".

"W wyniku naszych działań projektodawcy na kolejnym etapie prac nad ustawą zastąpili przyjętą formą likwidacji OPS jego przekształceniem, co w sposób domniemany dawało podstawę dla ciągłości zatrudnienia. Naszym celem było jednak doprecyzowanie ww. przepisów tak by nie pozostawić wątpliwości w tym zakresie, jak też wprost zagwarantowanie pracownikom nie gorszych warunków pracy i płacy w przypadku przekształcenia" - oświadczyła Federacja.

Wprowadzona poprawka do ustawy w jej art. 9 ust. 5 i ust. 6 stanowi, że w przypadku przekształcenia, stosuje się przepisy art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043), a w okresie 2 lat od dnia przekształcenia, stosuje się też postanowienia układu zbiorowego, w stosunku do osób, które były nim objęte przed przekształceniem. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum. Centrum może też stosować do tych osób korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

js/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25