facebook RSS # #

20.10.2019 22:32

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-05 14:38       aktualizacja: 2019-08-05 14:45       PRAWO
  A A A

Przeciw CBA. Dyrektor powiatowego szpitala w Bielsku Podlaskim nie zgadza się z ustaleniami kontroli CBA

Przeciw CBA. Dyrektor powiatowego szpitala w Bielsku Podlaskim nie zgadza się z ustaleniami kontroli CBA
Fot. CBA
Dyrektor powiatowego szpitala w Bielsku Podlaskim nie zgodziła się z ustaleniami kontroli CBA i odmówiła podpisania protokołu kontroli. Dotyczyła ona zamówień na implanty i endoprotezy.

Po kontroli w bielskim szpitalu CBA skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez lekarza - członka komisji przetargowych. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku otrzymała zawiadomienie, ale jest ono analizowane przez prokuratora referenta i w najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Zawiadomienie CBA dotyczy zamówień na dostawę do szpitala potrzebnych przy operacjach ortopedycznych implantów artroskopowych i endoprotez przynasadowych. Całkowita wartość objętego kontrolą zamówienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wynosiła 6,2 mln zł.

O domniemanych nieprawidłowościach Centralne Biuro Antykorupcyjne powiadomiło także starostę bielskiego jako kierującego organem tworzącym szpital.

Kontrola CBA w SPZOZ w Bielsku Podlaskim objęła lata 2015-18 i trwała od połowy lipca 2018 r. do połowy kwietnia 2019 r. Dotyczyła podejmowania i realizacji decyzji dotyczących zamówień publicznych na implanty i endoprotezy. Prowadzili ją funkcjonariusze departamentu postępowań kontrolnych białostockiej delegatury CBA.
W trakcie kontroli CBA stwierdziła „naruszenie przy przetargu zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, a także zasady obiektywizmu i bezstronności, zawartej w Prawie zamówień publicznych”. Jak wskazuje biuro, parametry techniczne sprzętów medycznych w opisie przedmiotu zamówienia zapisano tak, że w praktyce mógł je spełnić tylko jeden wykonawca, a w opisie zamówienia zastosowano nawet znak towarowy konkretnego producenta, nie podając przy tym minimalnych parametrów dla zamienników.

Rzecznik CBA Temistokles Brodowski powiedział PAP, że agenci sprawdzili, który z członków komisji przetargowej przygotował załącznik z parametrami technicznymi.

- Okazało się, że ich autor - lekarz - ściśle współpracował z podmiotami dostarczającymi wyroby medyczne - wyjaśnił rzecznik. - Otrzymywał za to wynagrodzenie. Mimo to w wymaganych podczas przetargów oświadczeniach o bezstronności pisał, że nie ma powodów do wykluczenia go z udziału w postępowaniach.

Prowadzący kontrolę agenci CBA nie negowali zasadności, by ów lekarz specjalista miał bezpośredni dostęp do nowatorskich technik medycznych i ich praktycznego zastosowania z użyciem unikalnych materiałów i sprzętu. Zwrócili jednak uwagę, że ta współpraca z firmami medycznymi miała dla niego również wymiar finansowy.

- Dlatego, zdaniem prowadzących postępowanie CBA, nie mógł on być członkiem komisji przetargowej i brać udziału w postępowaniach o te zamówienia publiczne i dlatego skierowali przeciw niemu zawiadomienie do prokuratury - wyjaśnił Brodowski w rozmowie z PAP.

- Znam wyniki kontroli i nie zgadzam się z ustaleniami kontrolujących - powiedziała PAP dyrektor SPZOZ w Bielsku Podlaskim Bożena Grotowicz. - W swoich wyjaśnieniach dość szczegółowo odnieśliśmy się jako pracownicy SPZOZ do stawianych zastrzeżeń. Niestety z przykrością stwierdzam, że nie zostały one uwzględnione. Dołożyliśmy należytej staranności, aby dokonać zakupu implantów i endoprotez najlepszych dla pacjentów, a nie najtańszych i jakichkolwiek - byleby zadowalały konkurencję. Mam nadzieję, że prokuratura zechce zadać sobie trud i wyjaśnić sprawę dogłębnie.

Dyrektor podkreśliła, że przetargi na zakup implantów i endoprotez w latach 2014-18 organizowała komisja przetargowa, w której skład wchodzili również lekarze. - Niezależnie od tego, który z nich uczestniczył w komisji, zawsze była to praca zespołowa - zaznaczyła. - Chyba wszyscy lekarze w Polsce, a szczególnie lekarze ortopedzi, dokształcają się na różnego rodzaju konferencjach organizowanych przez firmy medyczne na koszt tych firm. Nie jest to równoznaczne z otrzymywaniem wynagrodzenia od tych firm. Zarzut taki można więc postawić wszystkim lekarzom uczestniczącym w komisjach przetargowych.

W pokontrolnym wystąpieniu do CBA dyrektor bielskiego szpitala napisała, że lekarz brał udział w szkoleniach, bo ma obowiązek podnoszenia kwalifikacji, ale nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia od firmy. Choć – jak przypomniała - zgodnie z przepisami skarbowymi udział w szkoleniu podlega opodatkowaniu PIT.

Tłumaczyła też, że implanty ceramiczne bardziej odporne na urazy produkuje tylko jedna firma. Dlatego w dokumentach przetargowych użyto nazwy towarowej, na co pozwalają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych - jeśli nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazaniu nazwy towarzyszyło stwierdzenie „lub równoważny”.

Dyrektor zwróciła uwagę, że zamawiając część endoprotez i implantów, trzeba zabezpieczyć „części zamienne” do wykonanych już zabiegów. Jej zdaniem przetargi nie ograniczały jednak konkurencji, ponieważ spośród różnych technik i rodzajów protez szpital stosuje konkretne rozwiązania - ich zdaniem najlepsze dla pacjentów i takie może zaoferować szpitalowi każda firma.

Szefowa szpitala zaznaczyła również, że w obecnym przetargu na implanty i endoprotezy (ogłoszonym pod koniec czerwca i mającym zakończyć się we wrześniu) uwzględniono uwagi kontrolerów CBA na tyle, na ile nie narusza to dbałości o dobrą jakość elementów wszczepianych w ciało pacjentów.

jmk/

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25