facebook RSS # #

17.10.2019 01:12

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-24 12:11       aktualizacja: 2019-09-25 14:35       PRAWO
  A A A

Interes państwa. Decyzja o kopalni nad prawem miejscowym

Interes państwa. Decyzja o kopalni nad prawem miejscowym
Fot. PAP/L.Wdowiński
Posłowie proponują wprowadzenie decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia w zakresie wydobywania węgla, która będzie nadrzędna w stosunku do prawa miejscowego. Chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Regulację skrytykował Związek Miast Polskich.  

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Regulacja ma na celu usunięcie przeszkód prawnych komplikujących poszczególne etapy realizacji inwestycji polegającej na wydobywaniu węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. 

Projekt przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego nowego rodzaju decyzji, tj. decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia w zakresie wydobywania węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Zgodnie z regulacją decyzja ta ma mieć nadrzędny charakter w stosunku do  ustalonego na terenie gminy lub miasta prawa miejscowego (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Zdaniem autorów projektu dzięki temu możliwe będzie szybsze prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu realizację tego typu inwestycji, które mają podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. „Interes w postaci bezpieczeństwa państwa, którego bardzo istotnym elementem jest bezpieczeństwo energetyczne państwa powinien znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych w gminach, na terenie których znajdują się złoża o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.
 
Projekt skrytykował już Związek Miast Polskich wskazując, że regulacja sprowadza rolę gminy wyłącznie do wydawania opinii o utworzeniu obszaru, która nie będzie mieć żadnej mocy sprawczej i ma dotyczyć tylko polityki przestrzennej gminy, co w praktyce wyklucza samorządy z uzgadniania koncesji na wydobycie węgla.

Zdaniem prezesa ZMP Zygmunta Frankiewicza to „niedopuszczalne nadmierne uprzywilejowanie  lobby górniczego, inwestorów i przedsiębiorców kosztem samorządów oraz ich wspólnot lokalnych”. 

W jego ocenie miasta nie będą miały żadnych narzędzi do wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia. 

Przedstawiciele miast zrzeszonych w ZMP zwrócili też uwagę, że zmiana ustawy ma dotyczyć złóż, których katalog zostanie dopiero ujawniony w przyszłości w rozporządzeniu Rady Ministrów. W ich opinii zwiększa się też poważnie ryzyko wystąpienia szkód górniczych, np. przez lokowanie kopalni bez odpowiednich ekspertyz pod nowo wybudowanymi domami.

mp/

 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-25 08:05:11
serio?: czegoś tu nie rozumiem. Najpierw afera, że piece kopciuchy, że smog a teraz co się wyprawia? Dalej stoimy na bazie węgla, patrząc po pomysłach i uparcie rząd dąży do celu by węgiel przodował. Ogrzewanie miejskie nie bierze się z pary, ale elektrociepłowni, a te są z reguły opalane węglem więc jaka jest zasadność podłączenia do sieci miejskiej?. Energia też nie bierze się z powietrza. Nie potrafimy wdrożyć ekologicznych źródeł energii ( wiatraki "szumią"). Fotowoltaika w Polsce to jakaś paranoja cenowa głównie w odniesieniu do gospodarstw indywidualnych. Poza tym, komuś pomieszały się kompetencje, konkretne przeznaczenie terenu może określić tylko dana rada jst.
 
2019-09-25 07:15:10
darek: W takim razie jak to się ma do zakazu palenia węglem, np w Krakowie?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25