facebook RSS # #

22.11.2019 02:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-24 13:19       aktualizacja: 2019-10-24 13:22       PRAWO
  A A A

Gmina a GUS. UODO: przekazywanie danych statystycznych musi chronić dane osobowe

Gmina a GUS. UODO: przekazywanie danych statystycznych musi chronić dane osobowe
Fot.Fotolia
Organy gminy nie są organami statystyki publicznej i nie mogą pełnić roli instytucji pośredniczącej, działając na rzecz GUS - uważa Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes UODO - w związku z licznymi sygnałami, które napływają w tej sprawie od gmin - zwrócił się do Głównego Urzędu Statystycznego o pilne rozwiązanie problemu.

Wątpliwości gmin dotyczą pozyskiwania danych osobowych na potrzeby programu badań statystyki publicznej na rok 2019 prowadzonych przez GUS.

"Przykładowo organy gmin sygnalizują, że są zobowiązane do pozyskiwania danych na rzecz GUS od podległych im jednostek, a tym samym do pośredniczenia w procesie realizacji przez te jednostki ich obowiązków względem GUS" - pisze prezes UODO w piśmie do prezesa GUS.

Jak dodaje, administratorzy danych wyrażają zaniepokojenie co do zgodności takich operacji przetwarzania z zapisami RODO i ustawą o statystyce publicznej.

Prezes UODO zauważa, że na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej, samorządowe osoby prawne są co do zasady zobowiązane do udostępniania danych osobowych na wniosek GUS.

"O ile zrozumiałe jest, że GUS może realizować swoje uprawnienia, wnioskując bezpośrednio do jednostek podległych gminom o przekazanie danych w zakresie wynikającym z przepisów o statystyce publicznej, to w ocenie Prezesa UODO do organów gmin nie powinno być kierowane żądanie, by to one pozyskały te dane z jednostek im podległych. Organy gminy nie są organami statystyki publicznej i zdaniem Prezesa Urzędu nie mogą pełnić roli instytucji pośredniczącej, działając na rzecz GUS" - głosi stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ocenie UODO w takich sytuacjach "zrozumiałe byłoby przekazywanie jednostkom podległym gminy przy pomocy organów gminy wyłącznie systemów informatycznych umożliwiających im bezpośredni transfer danych do GUS". "Organy gmin byłyby zobowiązane jako administratorzy do przekazywania danych, ale wyłącznie w zakresie wynikającym z realizacji ich zadań" - wskazuje UODO.

Urząd podkreśla, że wniosek o przekazanie danych musi być skierowany do podmiotów, które są ich administratorami i musi istnieć podstawa uprawniająca do żądania udostępnienia danych.

Prezes UODO oczekuje, że prezes GUS przedstawi propozycję rozwiązania tego problemu w terminie 30 dni od wystąpienia.

js/

TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25