facebook RSS # #

22.11.2019 05:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-29 11:44       aktualizacja: 2019-10-29 12:08       PRAWO
  A A A

Właściwość RZGW. Kilka gmin zmieni właściwość miejscową RZGW

Właściwość RZGW. Kilka gmin zmieni właściwość miejscową RZGW
Fot. PAP/L.Szymański
Na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Jak zaznaczono w uzsadnieniu projektu zmiana rozporządzenia wynika z weryfikacji właściwości miejscowej dyrektorów RZGW przeprowadzonej po pierwszym roku funkcjonowania systemu. 

Nowa regulacja przewiduje zmianę przyporządkowania niektórych gmin do właściwego miejscowo organu regulacyjnego – dyrektorów RZGW. W przypadku gmin Konopnica (powiat wieluński), Opatów (powiat kłobucki) i Sławno (powiat opoczyński) zostały one pierwotnie błędnie przyporządkowane dyrektorom RZGW. Obecna zmiana ma na celu skorygowanie tych błędów. Natomiast w przypadku gmin Przecław i Słupia (powiat jędrzejowski), wprowadzane zmiany wynikają z ich położenia na granicy działania dwóch obszarów RZGW, a zmiana przynależności wynika z potrzeby usprawnienia funkcjonowania tych gmin w ramach regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Zaproponowano, aby nowe rozporządzenie weszło w życie dzień po jego ogłoszeniu co ma umożliwić przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym bezzwłoczne składanie wniosków o zatwierdzenie taryfy do właściwych miejscowo dyrektorów RZGW. 

Strukturę Wód Polskich stanowią obecnie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, a także zarządy zlewni i
nadzory wodne.

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25