facebook RSS # #

14.10.2019 00:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-01-15 15:45       aktualizacja: 2015-01-16 07:46       PRAWO BUDOWLANE
  A A A

Posłowie budują. Po zmianach pozwolenia dla domu tylko od sąsiadów

Posłowie budują. Po zmianach pozwolenia dla domu tylko od sąsiadów
Łatwiej będzie budować
Fotolia

Uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja Prawa budowlanego znosi pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, gdy ich budowa lub przebudowa nie jest uciążliwa dla sąsiadów; nowe przepisy przyspieszają też wydawanie zgody na użytkowanie.


Za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 305 posłów, 2 było przeciw, a 142 wstrzymało się od głosu.


Nowela Prawa budowlanego znosi wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów.


W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw.


Skrócono także czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę na użytkowanie" (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.


Nowela znosi ponadto obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne).


Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.


Zlikwidowano też obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Do tej pory inwestor - na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót - musiał powiadomić nadzór budowlany.


Nowelizacja rozszerza też katalog obiektów budowlanych, oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy.


Wśród nich znalazły się m.in.: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do 5 stanowisk włącznie, obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego, a także place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne.


Obecnie rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


Wprowadzono też możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.


"Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, nie liberalizuje też wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej. Nowe rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy liczą na wsparcie państwa w trudzie ponoszenia opłaty legalizacyjnej" - wskazano w rządowym komunikacie.


W przypadku braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Do tej pory nie było wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków. "W praktyce nowy przepis przyspieszy działania organów wydających pozwolenia na budowę" - zaznaczono.


Kolejna zmiana, jaką wprowadzają nowe przepisy, stanowi, że inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Chodzi o sytuację, gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.


Podczas sejmowych prac nad projektem nowelizacji autorstwa resortu infrastruktury i rozwoju, posłowie rozszerzyli rozwiązania zaproponowane przez rząd - m.in: w artykule dotyczącym obiektów niewymagających pozwolenia na budowę poszerzyli katalog wolnostojących budynków gospodarczych o garaże oraz ganki, a także zwiększyli ich powierzchnię zabudowy z 25 m2 do 35 m2.


Posłowie rozszerzyli też katalog inwestycji realizowanych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę o m.in.: wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o pow. do 35 m2; przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 pow. działki, parterowe budynki handlowe lub usługowe o pow. do 35 m2, przy czym liczba obiektów nie może być większa niż 1 na 1000 m2.


Nowelizacja umożliwia budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nie wyższe niż 1kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych, bez konieczności pozwolenia na budowę, ale z koniecznością dołączenia do projektu budowlanego. Zniesiony został obowiązek uzyskania zezwolenia na budowę w przypadku wszystkich instalacji, z wyjątkiem gazowych.


Wśród inwestycji, które nie wymagają zezwolenia na budowę znalazły się też wszystkie oczyszczalnie ścieków do wydajności 7,5 m3 oraz zbiorniki bezodpływowe na nieczystości o pojemności do 10 m3, zatoki parkingowe na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz drogi wewnętrzne.


W zakresie robót budowlanych, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, posłowie dodali m.in.: remont obiektów budowlanych i ich przebudowę, remont i przebudowę urządzeń budowlanych, a także docieplenie budynków o wysokości do 25 m.


Przedstawiająca w środę sprawozdanie komisji infrastruktury posłanka Aldona Młyńczak (PO) podkreśliła, że dzięki wprowadzeniu zmian w Prawie budowlanym ok. 30 tys. inwestycji budowlanych rocznie - co stanowi 40 proc. wszystkich takich inwestycji - będzie mogło być realizowane w trybie zgłoszenia z projektem budowlanym w miejsce wniosku pozwolenia na budowę. Ma to dać znaczne oszczędności czasowe i finansowe inwestorom.


Posłowie przyjęli w czwartek złożone przez klub PO, przygotowane wraz z Ministrem Środowiska, poprawki mające na celu uwzględnienie prawa UE w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie z nimi, choć nie będzie już wymagane pozwolenie na budowę, będzie obowiązek zgłoszenia budowy w sytuacji, gdy obiekty są sytuowane na obszarze Natura 2000.


Ze względów środowiskowych wymóg zgłoszenia będzie dotyczyć także budowy boisk, instalacji elektroenergetycznych , wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku. Z tych samych powodów ograniczono też możliwość stawiania wiat - wprowadzono ograniczenie, że bez uzyskania pozwolenia na budowę będą mogły one powstawać tylko na działkach, na których już znajduje się budynek lub przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. (PAP)


 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-03-19 19:40:36
JG: Co Prezydent RP może wiedzieć o BUDOWIE gdy Go wożą na dziurawej OPONIE.Poseł to wie mniej niż ZERO.
 
2015-04-21 12:55:58
JAN 44 : Nowelizacja Prawa Budowlanego w obecnej postaci jest wielką pomyłką ustawodawcy. Pisana przez ludzi kompletnie nie rozumiejących istoty sprawy i oderwanych od rzeczywistości. A wygląda ona tak że ludzie bez przygotowania zawodowego branżowego bez uprawnień budowlanych i często z przypadkowym wykształceniem / PRAWNICY !!!!!!!!!!!/ wymyślają w starostwach takie bzdury w postanowieniach że projektanci i inwestorzy walczą miesiącami o pozwolenie na budowę. Problem leży w tym że należy wymagać wykształcenia zawodowego potem wdrożyć procedury jednolite szkoląc pracowników do skutku tłumacząc czego wymagać od inwestora a czego nie by się nie bali wydać pozwolenia na budowę.
 
2015-03-06 08:41:36
Buka J: do urzędnik:
w/w sprawdzać będzie urząd, ale zamiast pozwolenia, może wydać odmowę pozwolenia, i nie w miesiąc, ale w 14 dni.

do arch:
Zapis oznacza, że w/w dokumenty nie będą potrzebne do puszczenia w ruch procesu wydawania decyzji... znaczy ewentualnej odmowy, a tym samym przyspieszy proces budowlany, często brak dokumentu o zapewnieniu dostawy gazu, prądu czy wody i kanalizy z puku, blokował ten proces o tydzień, dwa, lub dłużej. Sprawdzany będzie później, przy zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót i ich brak może wiązać się z zakazem rozpoczęcia prac.
Tak to sobie wyobrażam
 
2015-02-09 19:30:08
arch: Co oznacza ten fragment powyższego tekstu:

"Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Zlikwidowano też obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Do tej pory inwestor - na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót - musiał powiadomić nadzór budowlany." ?
 
2015-01-16 09:33:29
urzędnik: ciekawe jak teraz będzie wyglądało egzekwowanie prawa miejscowego. Kto będzie sprawdzał czy budynek ma wysokość zgodną z planem, dach zgodny z planem? nadzór? przed pozwoleniem na użytkowanie czy kto? hahahhaha, pic na wodę..... po co w tym momencie prawo miejscowe?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25