facebook RSS # #

18.02.2020 16:37

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-11-24 15:49       aktualizacja: 2016-11-25 07:35       PRAWO BUDOWLANE
  A A A

Miasta o kodeksie. Gospodarzem przestrzeni jest szef gminy lub miasta - twierdzi ZMP

Miasta o kodeksie. Gospodarzem przestrzeni jest szef gminy lub miasta - twierdzi ZMP
Zgody inwestycyjne powinien
wydawać szef gminy - twierdzi ZMP
Fot.PAP/A.Reszko
Organem uprawnionym do wydania zgody inwestycyjnej powinien być burmistrz, a nie starosta, jak zaproponowano w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym - uważa ZMP.

Od początku listopada trwają konsultacje Kodeksu urbanistyczno-budowlanego organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Do tej pory odbyły się one w Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Poznaniu. Projekt Kodeksu jest istotny nie tylko z punktu widzenia samorządów, ale każdej osoby, która chce zrealizować nawet najmniejszą inwestycję, np. budowę domu czy garażu. Cały cykl zakończy spotkanie w Warszawie 16 grudnia.

Związek Miast Polskich przez ostatnie tygodnie pracował - z udziałem specjalistów w tej dziedzinie z miast członkowskich - nad stanowiskiem, które zostanie zatwierdzone w trakcie najbliższego posiedzenia Zarządu 25 listopada w Sopocie.

Związek zgadza się z częścią zaproponowanych rozwiązań, o które postuluje już od dłuższego czasu. Są to m.in.: likwidacja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wzmocnienie rangi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapewnienie gminom statusu strony w postępowaniach lokalizacyjnych, zastąpienie opłaty adjacenckiej i planistycznej opłatą infrastrukturalną.

Jednocześnie członkowie Związku zwracają uwagę na konieczność przedstawienia projektu ustawy wprowadzającej oraz projektów podstawowych aktów wykonawczych, bez których zaopiniowanie tej regulacji będzie niemożliwe, wprowadzenia zasady opracowywania planów miejscowych dla obszarów, na których zachodzą procesy rozwojowe (na pozostałych wystarczą uproszczone przepisy urbanistyczne) czy na zasadę ustalania podatku od nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania i zgodnie z określonym w nim przeznaczeniem gruntów.

Członkowie Związku Miast Polskich nie zgadzają się na uznanie starosty jako właściwego organu do wydania zgody inwestycyjnej, ponieważ organem odpowiednim do jej wydania może być wyłącznie „gospodarz” przestrzeni, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zwracają również uwagę na niekonstytucyjny zapis narzucający gminom obowiązek realizacji w wyznaczonych terminach własnych inwestycji na terenach objętych miejscowym planem.

"Kodeks wprowadza szereg zmian do planowania przestrzennego. Jednak prawo to musi być dobrej jakości, a póki co projekt ten jest daleki od doskonałości" – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich. "Zależy nam na tym, aby uprościć i skrócić procedury opracowywania oraz uchwalania planów. Kodeks powinien usprawnić też procesy inwestycyjne, tak aby obywatele łatwiej uzyskiwali pozwolenia na budowę" – dodaje.

Już w najbliższy piątek w Sopocie, o godz. 14, w Urzędzie Miasta, odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, na którym przedstawiciele miast będą dyskutować m.in. o: Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, poparciu projektu ustawy w sprawie oświetlenia ulicznego, Prawie oświatowym oraz projektach ustaw o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych.

Źródło: ZMP

mp/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25