facebook RSS # #

18.02.2020 19:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-02 14:36       aktualizacja: 2017-01-02 14:38       PRAWO BUDOWLANE
  A A A

Mniej formalności. Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Mniej formalności. Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie
Fot.Fotolia
Budowa budynków gospodarczych do 35 m2 i przebudowa domów jednorodzinnych będą możliwe bez zezwolenia – przewiduje znowelizowane Prawo budowlane.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, od 1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku, wprowadzająca zmiany m.in. w Prawie budowlanym. Celem nowych przepisów jest uproszczenie postępowania związanego z realizacją obiektów budowlanych.

Ustawa wprowadza zwolnienie z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia suszarni kontenerowych o powierzchni do 21 m2, parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 35 m2 i rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, a także budowy zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Od Nowego Roku pozwolenia na budowę i zgłoszenia nie wymaga również budowa przepustów o średnicy do 100 cm, przydomowych basenów o powierzchni do 50 m2 oraz instalacji klimatyzacyjnych.

Konieczność zgłoszenia zniesiono także w odniesieniu do przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie dotyczy ona przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynków i jeśli nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Tymczasem z obowiązku posiadania zezwolenia na budowę na mocy nowych przepisów wyłączono budowę wiat o powierzchni do 35 m2, o ile ich łączna liczba na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 działki oraz budowę zjazdów z dróg krajowych i zatok parkingowych na tych drogach. Obecnie prace te wymagają jedynie zgłoszenia.

Według MIiB, nowe prawo przewiduje także możliwość przeprowadzenia bez zezwolenia remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Zgłoszenie jest obecnie wymagane tylko w przypadku remontów obiektów innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych, których budowa wymaga pozwolenia.

Nowelizacja znosi także obowiązek zgłoszenia dotyczącego przebudowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją, wolno stojących parterowych budynków gospodarczych i garaży o powierzchni do 35 m2, o ile łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Jednocześnie ustawa przyjmuje dopuszczenie budowy bez pozwolenia silosów na materiały sypkie, m.in. mieszanki paszowe i otręby, do wysokości 7 m.

Ustawa skraca także termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni, co ma przyspieszyć rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji na podstawie zgłoszenia.

Ponadto nowa ustawa umożliwia wydawanie z urzędu zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu, co ma zapewnić możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji przy formalnym zabezpieczeniu inwestora. Analogiczne zmiany przewidziano w procedurze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany sposobu jego użytkowania.

Źródło: MIiB
dap/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25