facebook RSS # #

21.10.2019 23:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-13 11:08       aktualizacja: 2018-07-13 11:24       PRAWO BUDOWLANE
  A A A

Specustawa dla gmin. Resort inwestycji przekonuje gminy o korzyściach z wdrożenia specustawy

Specustawa dla gmin. Resort inwestycji przekonuje gminy o korzyściach z wdrożenia specustawy
Fot. Fotolia
Nie unieważniamy dorobku gmin, które mają plany zagospodarowania, tylko dajemy pomoc tym, które potrzebują sprawnych narzędzi kształtowania przestrzeni - powiedział wiceszef MIiR Artur Soboń o skutkach wejścia w życie tzw. specustawy mieszkaniowej. Według resortu gminy skorzystają na przepisach, bo będą kształtować zamierzenie inwestora w transparentnej procedurze.

Resort rozowoju stara się przekonać samorządy, że nowa ustawa o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych, nazywana przez przeciwników lex deweloper będzie korzystna dla rozwoju zabudowy w gminach i miastach.

Zdaniem wiceministra Artura Sobonia, przepisy tworzą wachlarz wszechstronnych narzędzi wspierających gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Najważniejsze rozwiązania to skrócenie przygotowania procesu inwestycyjnego z 5 lat do roku i umożliwienie gminie realnego wpływu na koncepcję przedstawioną przez inwestora w przejrzystej procedurze konsultacji i podejmowania rozstrzygnięć przez radę gminy.

"Ustawa umożliwi ożywienie niewykorzystanych terenów za zgodą samorządów i pod warunkiem wysokich standardów urbanistycznych. Działki w centrach miast będą mogły być wykorzystane. Dzięki temu budownictwo mieszkaniowe powstanie szybciej, taniej ładniej" - powiedział Soboń dodając, że w ten sposób nastąpi "zakotwiczenie tego budownictwo w standardach, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które mają - w przeciwieństwie do planów wszystkie gminy".

Wiceminister przypomniał, że studia określają i potrzeby demograficzne i czynniki ekonomiczne w każdej gminie. "To realny instrument polityki mieszkaniowej i wpływu na zamierzenia inwestorów. Żadna specustawa mieszkaniowa nie byłaby potrzebna, gdy w gminach było więcej aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie unieważniamy dorobku gmin, które mają plany, tylko dajemy pomoc tym, które potrzebują sprawnych narzędzi kształtowania przestrzeni - mówił wiceminister Artur Soboń.

Standardy urbanistyczne

Ustawa ma na celu ułatwienia w pozyskiwaniu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, chodzi np. o grunty rolne w administracyjnych granicach miast, a także o obszary, które w przeszłości były wykorzystywane, jako tereny kolejowe, wojskowe czy produkcyjne. W ustawie ustalono standardy, jakimi muszą odpowiadać inwestycje mieszkaniowe takie jak: dostęp inwestycji do drogi publicznej, odległość do placówek powszechnej edukacji oraz do przystanku publicznego transportu zbiorowego.

Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców: dla gmin, w których liczba nie przekracza 30 tys., od 30 tys. do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców - co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin. Samorząd będzie miał prawo zwiększyć lub zmniejszyć w uchwale wymagane od inwestora standardy, ale tylko do 50 proc. założonych wskaźników.

Ustawa określa m.in. odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej, wymaga zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej. W konsekwencji nowe inwestycje mieszkaniowe powinny trafić na przygotowane do tego tereny a to ograniczy rozlewanie się miast.

Cele ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa, ma skrócić czas przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku.

Inwestycje mają być budowane w odniesieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studia pokrywają prawie całość przestrzeni polskich gmin. Przepisy określające procedury lokalizacyjne są potrzebne, ponieważ plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają jedynie 16 proc. powierzchni polskich miast, a ich roczny przyrost wynosi 1 proc.

Obowiązujące przepisy umożliwiają uzupełnianie zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, których gminy wydają rocznie około 80 tys. Ale te decyzje są przez ekspertów krytycznie oceniane, bo są główną przyczyną rozlewania się miast. Ustalenie lokalizacji inwestycji w trybie specustawy będzie następowało w drodze uchwały rady gminy, co stanowi wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy, przy zapewnieniu partycypacji społecznej.

Mieszkańcy gminy będą mogli wyrażać opinie i zgłaszać uwagi wobec zaproponowanej lokalizacji inwestycji. Propozycja skraca procedury, ale wymaga zapewnienia infrastruktury społecznej dla nowych osiedli mieszkaniowych.

Zapisane w specustawie standardy, będą swego rodzaju kontraktem z inwestorem. Będzie to podniesienie wymagań dla inwestorów, którzy będą zobowiązani zaprezentować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną przed podjęciem uchwały lokalizacyjnej. Koncepcja będzie kompletem informacji dla rady gminy do podjęcia decyzji o powstaniu inwestycji.

Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.    

Ustawa o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych po przyjęciu przez Sejm jest rozpatrywana przez Senat.

mp/

 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-16 09:26:14
czytelniczka: A jeśli Gmina ma 100% pokrycia planem to co wówczas?A jeśli na tych rezerwach mieszkaniowych wyznaczonych w Studium w gminach wiejskich czy miejsko-wiejskich grunty są klasy I-III, to co wówczas? A kto zrobi drogi do tych inwestycji? Gmina czy deweloper? Czy na siłę przy 100% pokrycia planem mamy dawać spec deweloper?
 
2018-07-13 14:49:25
Budowlaniec: "Ustawa umożliwi ożywienie niewykorzystanych terenów za zgodą samorządów i pod warunkiem wysokich standardów urbanistycznych. A co to dokładnie znaczy te wysokie standardy?
Miejscowe plany kształtują zabudowę i te gminy które je przyjęły szkalowane są bowiem, każdy chwali gminę gdzie planu nie ma i może się zabudować na WZ.
A może by tak wprowadzić obowiązek uchwalenia planów (realny nie teoretyczny) a nie wprowadzań specustawę mieszkaniową.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25