facebook RSS # #

21.10.2019 05:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-12 11:05       aktualizacja: 2019-02-13 13:37       PRAWO BUDOWLANE
  A A A

Przestrzeń od nowa. W MIiR ruszyły prace nad projektami ustaw reformujących przepisy budowlane i planowanie przestrzenne

Przestrzeń od nowa. W MIiR ruszyły prace nad projektami ustaw reformujących przepisy budowlane i planowanie przestrzenne
Fot. Fotolia
W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ruszyły prace legislacyjne nad projektami zmian w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu przestrzennym.

Zespół ekspertów, który opracował założenia reformy rekomenduje likwidację „wuzetek" i wprowadzenie trzech nowych aktów prawa miejscowego regulujących gospodarowanie przestrzenią w gminach.


Maria Szwałko, dyrektor departamentu polityki przestrzennej w MIiR poinformowała w poniedziałek w Sejmie, że 7 lutego br. zakończył prace zespół doradczy, którego zadaniem było opracowanie założeń reformy systemu budowlano-inwestycyjnego i systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

„W tej chwili analizujemy te założenia, oba departamenty odpowiedzialne w ministerstwie za te działy rozpoczęły prace legislacyjne. Spodziewamy się, że jak tylko będą przygotowane projekty ustaw minister osobiście przedstawi w Sejmie najważniejsze punkty zmienianych aktów prawnych" - poinformowała posłów Szwałko.

Wypracowane przez zespół rekomendacje przedstawił parlamentarzystom Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Ekspert podkreślił, że jednym z kluczowych założeń reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego jest zasada, że przeznaczenie terenu jest określane wyłącznie w aktach prawa miejscowego. „Oznacza to zniesienie studium w dotychczasowym kształcie i osławionej decyzji WZ" - zaznaczył ekspert.

Wskazał przy tym, że będą łącznie trzy akty prawa miejscowego regulujące zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach. Najważniejszym będzie "plan przeznaczenia" sporządzany dla całego obszaru gminy. „Plan przeznaczenia będzie przestrzennym zobrazowaniem strategii rozwoju gminy. Tam musi się znaleźć nie tylko wskazanie generalne, gdzie coś przewidujemy, ale sprawa kluczowa, że jeżeli gdzieś przewidujemy osiedle mieszkaniowe, to ono musi być obsłużone komunikacyjnie. Ono musi być obsłużone technicznie. Ten główny ruszt musi się tam także znaleźć" - tłumaczył Kowalski.

Drugim aktem będzie "plan zabudowy" sporządzany dla określonych w planie przeznaczenia terenów i stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę. Trzecim aktem będzie "normatyw urbanistyczny" określający minimalne poziomy zabezpieczenia obsługi komunikacyjnej, infrastruktury społecznej i technicznej na terenach przewidzianych pod zabudowę, ale nieobjętych planem zabudowy.

Jak zaznaczył Kowalski, najistotniejszym celem normatywu urbanistycznego będzie uniemożliwienie powstawania  niepełnowartościowych fragmentów miast. Jak tłumaczył, chodzi o to, aby musiała powstawać określona wielkość infrastruktury społecznej i technicznej.

Ekspert wyjaśnił, że razem z planem przeznaczenia gmina będzie musiała  przyjąć także trzy inne dokumenty: prognozę skutków finansowych uchwalenia planu przeznaczenia, prognozę terminów uchwalania planów zabudowy i prognozę oddziaływania na środowisko.  

Kowalski powiedział też, że przewidziano jeden szczególny wyjątek od zasady, że przeznaczenie terenu będzie określane wyłącznie w aktach prawa miejscowego. „Przewidzieliśmy coś co się nazywa decyzją lokalizacyjną. Jej wydanie będzie się jednak wiązało ze spełnieniem kilku warunków. To musi być wykształcony układ urbanistyczny, a więc będzie to tylko uzupełnienie. Musi to być zgodne z normatywem urbanistycznym - chodzi o sytuację gdy istnieje zabudowany teren, są szkoły przedszkola itd. i może się okazać, że zbudowanie jeszcze jednego budynku z 50 mieszkaniami nie narusza jeszcze tego normatywu, ale np. już budynek ze 100 mieszkaniami przekracza już warunki tego normatywu" - tłumaczył Kowalski.

Ekspert mówił też o realizacji ponadlokalnych inwestycji celu publicznego. W założeniach zaproponowano, aby wszystkie decyzje na poziomie rządu, czy województwa, dotyczące tego typu inwestycji publicznych były na określonych zasadach przez gminę wprowadzane do planu przeznaczenia. Kowalski zaznaczył, że jednym z kluczowych warunków będzie sfinansowania przez gestora tej inwestycji wszystkich związanych z nią kosztów, od odszkodowań po zmianę planów.  

Zgodnie z założeniami reformy, plan przeznaczenia gmina będzie musiała uchwalić w ciągu trzech lat od wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Dodał przy tym, że istniejące miejscowe plany zachowają swoją ważność.

 
mp/    
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-02-13 09:05:53
Ola Boga: imponujący efekt prac zespołu - po blisko roku pracy wytworzyli "założenia do reformy", które sprowadzają się do zmiany nazwy kilku uchwał i przepisania z tymi nowymi nazwami kilku z założeń zapomnianego już Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
ciekawy szczegół - "decyzja lokalizacyjna", w przeciwieństwie do obecnych ustawowych wymogów będzie wymagać "dobrego sąsiedztwa" LOL
 
2019-02-13 08:06:59
ja: szanowne Ministerstwo jeśli już coś robicie to może informujcie wcześniej żeby niektóre gminy nie wydawały pieniędzy na marne robiąc Studium i inne dokumenty. Poza tym te wasze pomysły iście nie trzymają się całości jaka już została wprowadzona w życie w postaci specustaw, a tu zaraz się okaże że chcecie odejść od specustaw. Najprostsza zasada w obecnej ustawie o planowaniu wyrzucić wzizt i skończy się wasz "nieład" przestrzenny. Zostawcie to Studium - bo gminy teraz do was powinny wystąpić z roszczeniami, że mają Studium, że opracowują Studium i nagle czytamy "Studium nie będzie". Wprowadzacie rzeczy oderwane od rzeczywistości, znów pod kogoś? "chodzi o sytuację gdy istnieje zabudowany teren, są szkoły przedszkola itd. i może się okazać, że zbudowanie jeszcze jednego budynku z 50 mieszkaniami nie narusza jeszcze tego normatywu, ale np. już budynek ze 100 mieszkaniami przekracza już warunki tego normatywu" - tłumaczył Kowalski."
 
2019-02-13 07:55:42
Marcel: Brawo za pomysł z likwidacją wuzetek. Obecne orzecznictwo doprowadziło do absurdu dobre sąsiedztwo. Gminy zaczęły być tylko automatami do wydawania decyzji a nie podmiotem planowania.
 
2019-02-12 20:01:10
Plaista: Kurde nie wiem o co chodzi z tymi planami?
 
2019-02-12 13:13:07
po prostu: Przede wszystkim powinno się zakazać gminom sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jednej (1) działki we wsi, co jest korupcjogenne i niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25