facebook RSS # #

21.02.2019 20:03

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-12-30 13:45       aktualizacja: 2016-12-30 16:22       PROCEDURY
  A A A

Zamrożone środki. Dlaczego WFOŚiGW nie chcą eliminować azbestu?

Zamrożone środki. Dlaczego WFOŚiGW nie chcą eliminować azbestu?
Są problemy z wykorzystaniem
pieniędzy na walkę z azbestem
Fot.Fotolia
Ponad 5 mln zł ze środków NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest nie wykorzystają w latach 2015-2016 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. To ponad 20 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel.

Jak informuje NFOŚiGW, spośród 14 czynnych umów zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) w 2015 roku zaległości w wypłatach środków wykazano w pięciu województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Łączna kwota niezrealizowanych wypłat wyniosła wówczas 1 mln 58 tys. 277 zł, a więc 21 proc. alokacji przewidzianych środków.

Z szacunków NFOŚiGW wynika, że w 2016 roku w ramach limitu wypłat wynoszącego 16 mln zł, niewykorzystanych zostanie 4 mln 14 tys. 638 zł, czyli 25 proc. planowanych środków. Rozliczenia kolejnych kwot wskazują, że powyższa wartość może ulec zwiększeniu.

Według NFOŚiGW, przyczyną niewykonania planu wypłat był brak wystąpień o płatność ze strony wojewódzkich funduszy, które uzależniają podjęcie działania od aktywności beneficjentów programu, czyli samorządów. Natomiast gminy tłumaczą, że wpływ na sytuację mają postawy mieszkańców i ich zainteresowanie usuwaniem azbestu.

„Średnio połowa wojewódzkich funduszy ma problemy z wykorzystaniem pieniędzy na walkę z azbestem, a 25 proc. +zamrożonych+ kwot na ten cel w skali kraju to wskaźnik bardzo wysoki i ze społeczno-zdrowotnego punktu widzenia mocno niepokojący” – ocenia NFOŚiGW.

Środki finansowe w formie dotacji NFOŚiGW udostępnia WFOŚiGW na podstawie umów zawartych w ramach programu priorytetowego pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W myśl postanowień programu wysokość udostępnianych środków wynosi nawet do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast zaangażowanie środków WFOŚiGW wynosi minimum 35 proc kosztów kwalifikowanych. Budżet projektu obejmuje 32 mln zł.

Polska jest pierwszym i jedynym krajem w UE, który podjął się wycofania z użytku wyrobów zawierających azbest, czyli szkodliwy minerał wywołujący m.in. pylicę azbestową oraz złośliwe nowotwory. Zakaz stosowania azbestu wprowadzono w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku. Opracowano również rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który stanowi kontynuację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Źródło: NFOŚiGW
dap/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25