facebook RSS # #

20.02.2018 15:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-28 15:05       aktualizacja: 2017-02-28 16:28       PROCEDURY
  A A A

Gminne żłobki. RIO: dopuszczalne jest użyczenie nieruchomości gminnej na żłobek

Gminne żłobki. RIO: dopuszczalne jest użyczenie nieruchomości gminnej na żłobek
Fot. Fotolia
Gmina może użyczyć nieruchomość na budowę i utrzymanie żłobka, choć takie działanie nie jest rekomendowane - podkreśliła Izba Obrachunkowa w Opolu.

Burmistrz Namysłowa Julian Kruszyński skierował do RIO wniosek dotyczący możliwości użyczenia przez organ wykonawczy gminy nieruchomości gminnej na działalność związaną z budową i utrzymaniem żłobka.

Jak wynika ze stanowiska opolskiej RIO, obowiązujące obecnie przepisy prawne dopuszczają taką możliwość. Na mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, budynki mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, użyczenia, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszonymi jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek.

Zgodnie z ustawą, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt (burmistrz lub prezydent miasta), a czynność ta polega m.in. na przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Z kolei czas trwania umowy użyczenia nie jest ograniczony prawnie.

W ocenie Izby, użyczenie nieruchomości gminnej na żłobek nie jest jednak zalecane i powinno zostać wnikliwie rozważone z punktu widzenia ochrony mienia gminy i należytej staranności przy gospodarowaniu nim.

W stanowisku podkreślono również, że przepisy nie wykluczają możliwości różnicowania stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych należących do gminy. Stosowane przez samorządy sposoby różnicowania stawek dotyczą m.in. celu dzierżawy, lokalizacji, powierzchni czy podmiotu dzierżawy.

dap/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25