facebook RSS # #

23.09.2019 20:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-27 15:43       aktualizacja: 2017-03-27 16:25       PROCEDURY
  A A A

Nowe formularze. MSWiA proponuje zmianę wymogów dotyczących zdjęć do dowodów osobistych

Nowe formularze. MSWiA proponuje zmianę wymogów dotyczących zdjęć do dowodów osobistych
Fot.Fotolia
MSWiA proponuje zmianę formularza wniosku o wydanie dowodu osobistego. Oprócz pól związanych z podpisem elektronicznym zmiany obejmą m.in. fotografie.

Celem projektu rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego  jest dostosowanie obecnych przepisów do zmian dokonanych tzw. „ustawą o eIDAS", która wprowadziła szereg nowych wymogów w obszarze podpisu elektronicznego, usług zaufania oraz systemów elektronicznej identyfikacji.

Przygotowana przez MSWiA nowelizacja obejmuje dwa przepisy - § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 oraz trzy załączniki, tj. wniosek o wydanie dowodu osobistego, formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Nowelizowane przepisy stawiają wymóg, aby formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego był opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W odniesieniu do załączników powstała konieczność dostosowania opisu pola dotyczącego podpisu dokumentów składanych w postaci elektronicznej do terminologii wynikającej z przepisów eIDAS oraz projektowanej nowelizacji przepisów rozporządzenia. Z tego względu w załączniku nr 3 "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" w punkcie 6 "Oświadczenie i podpis" zaproponowano modyfikację treści ostatniego akapitu poprzez zastąpienie go treścią: „Opatrz dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP".

Przy okazji zaproponowano też doprecyzowanie przepisów w zakresie wymogów dla fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Jak tłumaczą autorzy projektu, ma to ułatwić pracę urzędników przyjmujących takie wnioski.

Chodzi zwłaszcza o sytuacje, gdy przy ubieganiu się o wydanie dowodu drogą elektroniczną dołączona fotografia okazywała się nieczytelna. Obecnie często nie było podstaw do jej odrzucenia z uwagi na niewystarczająco precyzyjny przepis.

W projekcie zaproponowano więc wprowadzenie trzech dodatkowych wymogów dla takich fotografii. Po pierwsze zdjęcie dołączone do wniosku o wydanie dowodu osobistego ma mieć równomierne oświetlenie. Po drugie brwi osoby przedstawionej na zdjęciu muszą być widoczne. Ostatni dodawany wymóg dotyczy tego, aby widoczny na zdjęciu wizerunek twarzy miał zachowaną symetrię w pionie.

W zakresie wymogów dla fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie elektronicznej, zmianie ulegnie też rozmiar zdjęcia, który będzie zdefiniowany przez rozdzielczość wyrażoną w pikselach - co najmniej 492 x 633 pikseli. Dzięki temu fotografie zachowają proporcje odpowiadające fotografiom o wymiarach 35 x 45 mm.

W nowelizowanym rozporządzeniu przewidziano także możliwość wykorzystywania dotychczas obowiązujących formularzy, przy czym nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W ocenie projektodawcy przyjęcie takiego rozwiązania jest uzasadnione koniecznością wykorzystania zapasów formularzy przygotowanych przez urzędy gmin.

Przyjęto, że okres półroczny będzie w pełni wystarczający do wykorzystania przygotowanych formularzy. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.mp/Serwis Samorządowy PAP

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25