facebook RSS # #

23.09.2019 20:39

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-02 10:50       aktualizacja: 2017-04-03 08:53       PROCEDURY
  A A A

KPA do zmiany. Parlament kończy prace nad nowelą Kodeksu postępowania administracyjnego

KPA do zmiany. Parlament kończy prace nad nowelą Kodeksu postępowania administracyjnego
Fot. M.Przybylski
Szybsze załatwianie spraw w urzędach i usprawnienie postępowań administracyjnych - takie będą skutki zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego, mówi PAP radca prawny Konrad Młynkiewicz. W przypadku zmian procedury administracyjnej można mówić o małej rewolucji - wskazują Pracodawcy RP.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego jest częścią pakietu 100 zmian dla firm autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Celem pakietu jest ułatwienie prowadzenia biznesu w Polsce. W przyszłym tygodniu parlament zakończy prace nas nowelą Kodeksu postępowania administracyjnego. Jak podkreśla MR, KPA to "konstytucja" relacji urząd-obywatel; na podstawie tego jednego aktu urzędy rozpatrują codziennie tysiące spraw obywateli.

"Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego powinny przede wszystkim wpłynąć na szybsze załatwianie spraw w urzędach i usprawnienie postępowań administracyjnych. To główna korzyść dla przedsiębiorców" - ocenił w rozmowie z PAP radca prawny Konrad Młynkiewicz.

Według niego jedną z korzyści będzie to, że sprawy w określonych sytuacjach nie będą krążyć między urzędami. Jeśli przedsiębiorca odwoła się od decyzji pierwszej instancji, będzie mógł wspólnie z innymi stronami, bądź samodzielnie, jeżeli jest jedyną stroną postępowania, zażądać, żeby druga instancja przeprowadziła postępowanie dowodowe bez kierowania sprawy z powrotem do pierwszej. Tzw. decyzje kasatoryjne (czyli odsyłające do organu niższej instancji do ponownego rozpatrzenia - PAP) znacznie wydłużają czas załatwiania spraw - zauważył.

Jak wskazał Młynkiewicz, nowelizacja KPA zmienia również "w pewnym zakresie procedurę sądowo-administracyjną". "To również powinno wpłynąć na szybsze załatwianie spraw administracyjnych. Środkiem zaskarżenia decyzji kasatoryjnych nie będzie, jak dotychczas, skarga do sądu administracyjnego, ale +sprzeciw od decyzji+ rozpoznawany przez WSA" - wyjaśnił Młynkiewicz.

Ekspert dodał, że gdy urząd wyda decyzję kasatoryjną, przedsiębiorca niezadowolony z rozstrzygnięcia, skorzysta z szybszej ścieżki zaskarżenia tego rodzaju decyzji w postaci sprzeciwu do sądu administracyjnego. "Taki sprzeciw do WSA można będzie złożyć w terminie 14 dni, nie 30 dni, jak w przypadku skargi. Sąd rozpatrzy sprzeciw poza rozprawą w terminie 30 dni od przekazania akt. Obecnie trwa to co najmniej kilka miesięcy" - wyjaśnił. Dodał, że skargą kasacyjną będzie objęte tylko "rozstrzygnięcie sądu, które oddala sprzeciw, czyli rozwiązanie niekorzystne dla strony".

"Przykładem może być decyzja uchylająca decyzję o pozwoleniu na budowę i przekazująca sprawę do pierwszej instancji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zaskarżenie tego rodzaju rozstrzygnięcia będzie rozpatrywane w szybszym trybie. Co istotne, sąd nie będzie rozstrzygał meritum sprawy. Będzie wyłącznie badał czy uzasadnionym było cofnięcie sprawy do pierwszej instancji, czy też organ odwoławczy powinien był rozpatrzyć sprawę merytorycznie i zakończyć postępowanie. Sąd będzie zatem ograniczony co do zakresu kontroli" - powiedział Konrad Młynkiewicz.

Według niego dzięki tego typu rozwiązaniom, "postępowania powinny przyspieszyć". "Przypomnijmy, że postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne to są łącznie cztery instancje: decyzja, decyzja na skutek odwołania, bądź ponownego rozpatrzenia sprawy, wojewódzki sąd administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Postępowania, które przechodzą przez wszystkie te instancje, trwają co najmniej 3-4 lata. W sytuacji, gdy organ odwoławczy uchyla sprawę, przekazując ją do ponownego rozpatrzenia, ten czas się jeszcze bardziej wydłuża. Zmiany powyższe należy więc uznać za korzystne dla firm" - ocenił.

Za korzystną dla przedsiębiorców mecenas uznał również wprowadzoną do KPA zasadę ogólną procedury administracyjnej pewności prawa. Jak wyjaśnił Młynkiewicz, organy, rozstrzygając konkretną sprawę, bez uzasadnionej przyczyny nie będą mogły odstępować od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw "w takim samym stanie faktycznym i prawnym". Oznacza to, że sprawy podobne powinny być rozpatrywane analogicznie. Ekspert podkreślił, że z praktyki prowadzonych spraw wynika, że "nic tak nie przeszkadza przedsiębiorcom w postępowaniach przed organami administracji publicznej (poza ich długotrwałością), jak brak przewidywalności kierunku rozstrzygnięcia, nawet w niemal identycznych sprawach. "Wprowadzenie zasady pewności prawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców" - podkreślił.

Trudno natomiast stwierdzić, zwrócił uwagę ekspert, czy konkretne korzyści dla przedsiębiorców przyniesie instytucja "milczącego załatwienia sprawy". "Taki tryb załatwiania spraw administracyjnych będzie znajdował zastosowanie wyłącznie w sytuacjach wprost wskazanych w ustawach szczególnych. Na tą chwilę sytuacje takie nie zostały jednak uszczegółowione" – podkreślił Młynkiewicz.

Zwrócił też uwagę, że ustawa nowelizująca KPA zmienia przepisy samorządowe w zakresie zaskarżenia. "Gdy przedsiębiorca będzie chciał zaskarżyć uchwałę dotyczącą np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie będzie musiał, tak jak obecnie, składać w gminie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Od razu będzie mógł zaskarżyć sprawę do sądu administracyjnego. To kolejny przykład zmniejszania obostrzeń, dążenia do przyspieszenia procedur dotyczących załatwienia spraw administracyjnych" - wskazał.

Ekspert odniósł się też do zmiany dotyczącej możliwości rozstrzygania spraw w urzędach z wykorzystaniem mediacji - zarówno pomiędzy stronami postępowania, jak i stroną a urzędem. 

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25