facebook RSS # #

23.09.2019 20:40

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-29 17:28       aktualizacja: 2018-03-30 10:34       PROCEDURY
  A A A

Początek prac. Ministerstwo Finansów ulży samorządowym skarbnikom

Początek prac. Ministerstwo Finansów ulży samorządowym skarbnikom
Fot. MF
Musimy odbiurokratyzować i  uelastycznić sprawozdawczość w JST - zapowiedziała minister finansów Teresa Czerwińska podczas spotkania z samorządowcami.

W środę, 28 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. odbiurokratyzowania w samorządach, powołanego przy Ministerstwie Finansów, z udziałem minister finansów prof. Teresy Czerwińskiej.
Zespół ma wypracować rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w samorządach i przyniosą realne oszczędności.

Minister Teresa Czerwińska zaprosiła do udziału w pracach zespołu przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych, które wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

„Zdajemy sobie sprawę, że obowiązki informacyjne i sprawozdawcze są potrzebne. Musimy mieć jednak na uwadze, że sprawozdawczość nie jest celem samym w sobie. Ma ona czemuś służyć. Dlatego musimy zrobić rzetelny przegląd i tam, gdzie jest to możliwe - wprowadzić uproszczenia. Tak żeby bez uszczerbku dla rzetelności, celowości i rozliczeń " - zapowiedziała minister Czerwińska.

Zespół przyjrzy się obowiązkom sprawozdawczym w samorządach. Na bieżąco będzie również wskazywać obszary, które można ulepszyć, tak aby samorządy mogły sprawniej zarządzać swoimi budżetami.

W skład zespołu wchodzą oprócz przedstawicieli resortu reprezentanci ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Związku Gmin Wiejskich RP oraz przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.   

W wywiadzie udzielonym na początku marca Serwisowi Samorządowemu PAP minister Czerwińska zapowiedziała, że nowy zespół zajmie się w pierwszej kolejności procesem planowania. "Obecnie planujemy bowiem w działach, rozdziałach, paragrafach. Zatem żeby środki wydatkować w inny sposób, nawet nieznacznie przenieść z paragrafu do paragrafu, trzeba zmienić plan finansowy. A zmiana planu oznacza, że odpowiednie osoby muszą to skorygować, przygotować, przeliczyć, przedłożyć, zatwierdzić itd." - tłumaczyła szefowa MF.

Czytaj także: Minister finansów: Chcę zrobić rzetelny przegląd sprawozdań

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-04-03 09:49:20
Tomasz Wojtania: Propozycja reformy systemu rachunkowości została przecież opisana i przedstawiona w raporcie Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

RAport ten leży w szufladach w MF.

Mamy tu dwa tematy:

- reforma sprawozdawczości finansowej
- refora sprawozdawczości budżetowej.

Pierwsza jest dokładnie opisana co trzeba zrobić. Druga jest zależna od pierwszej. Niestety siłami MF nic a nic Pani Minister nie uda się zrobić. Proponuję zacząć od lektury Raportu BAnku Światowego a potem z kolejnej szuflady proponuję wyciągnąć tabelkę z wykazem przepisów jakie trzeba zmienić aby opracować jednolity plan kont dla jednostek sektora finansów publicznych.

Po lekturze owych dokumentów możecie zacząć reformę. A sam przegląd sprawozdań....cóż.....błąd w rozumowaniu. Nie o przegląd tu chodzi a o ich rzetelność....a w powołanym zespole tego nie uda się zrobić.
 
2018-03-30 09:20:36
Marcin Skonieczka: Liczba sprawozdań i ich szczegółowość jest zdecydowanie za duża. Usprawnienia wymaga również sam proces ich podpisywania. Zupełnie niepotrzebnie za każdym razem gdy składam podpis muszę zaznaczyć trzy oświadczenia.

Punktem wyjścia prac zespołu powinno być określenie jakie dane MF chce zbierać i w jakim celu? Dziś wysyłamy masę sprawozdań, a mam wrażenie, że nie są one później do niczego potrzebne.

Kolejna kwestia to podział budżetu na działy, rozdziały i paragrafy. Paragrafy sprawiają, że budżet staje się bardzo nieczytelny dla radnych, pracownikow urzędu czy mieszkańców. Cieżko się też realizuje plan - przykładowo prosta zmiana umowy zlecenie na umowę o dzieło wymaga zmiany budżetu! W mojej ocenie dużo praktyczniejszy i przejrzysty były prosty budżet zadaniowy. Tak jak ma to miejsce w przypadku inwestycji. Nazwa zadania i kwota na jego realizację. Na własne potrzeby co roku robimy taki budżet: http://pluznica.pl/uploads/files/NGO/01%20Budzet_gminy_2018.pdf. Czy taki dokument nie byłby wystarczający? O ile prostsze byłoby funkcjonowanie bez paragrafów. Pytanie do czego są one w ogóle potrzebne?
 
2018-03-30 07:54:54
dziwny...: w skład zespołu wchodzą, jak zwykle, ludzie, którzy tych sprawozdań nie robią. czasem składają podpis. I takie mają pojęcie o nadmiarze biurokratycznych obowiązków skarbników!

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25