facebook RSS # #

20.01.2020 16:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-07 11:18       aktualizacja: 2019-01-08 14:22       PROCEDURY
  A A A

Metryki po nowemu. MSWiA proponuje zmiany w prowadzeniu metryki sprawy

Metryki po nowemu. MSWiA proponuje zmiany w prowadzeniu metryki sprawy
Fot. PAP/T.Gzell
MSWiA proponuje zmiany w prowadzeniu metryki sprawy. Z obowiązku ich sporządzania zostaną wyłączone m.in. wszystkie postępowania z zakresu pomocy społecznej.

MSWiA przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony. Regulacja ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 marca 2012 r., które enumeratywnie wskazuje przepisy, stanowiące podstawę do postępowań wyłączonych z obowiązku prowadzenia metryki.

Jak tłumaczy MSWiA, od dnia wejścia w życie obecnego rozporządzenia do resortu napływają sygnały od różnych urzędów i organów administracji o konieczności dodania do katalogu wyłączeń kolejnych rodzajów spraw. Wnioskodawcy argumentują najczęściej, że prowadzenie metryki cechuje nieproporcjonalność nakładu środków w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru danej sprawy.

Zgłaszane są też uwagi, iż rozporządzenie w obecnym kształcie nie w pełni realizuje delegację ustawową, która upoważnia ministra do określenia rodzajów spraw, a nie wskazywania przepisów stanowiących podstawę do postępowań wyłączonych z obowiązku prowadzenia metryki.

Po analizie wszystkich wyłączeń MSWiA uznało, że część z nich z uwagi na uchylenie przepisów powinna zostać usunięta z załączników. Jednocześnie resort ocenił, że stworzenie nowego katalogu rodzajów spraw podlegających wyłączeniu uwzględniające wszystkie postulaty wnioskodawców w dotychczasowej formie nie będzie możliwe.

Dlatego w nowym rozporządzeniu MSWiA zaproponowało nowe podejście polegające na ogólnym wskazaniu, że obowiązek prowadzenia metryki sprawy wyłącza się w przypadku:

1) rozpoznawania spraw w postępowaniu uproszczonym, o którym mowa w rozdziale 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

2) rozpoznawania spraw dotyczących żołnierzy, strażników, funkcjonariuszy, strażaków i funkcjonariuszy Służby Więziennej, o których mowa w ustawach: z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 i 1669), z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652, z 2017 r. poz. 60 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1137), z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), z dnia 12 października 1990 r. o Straty Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.2), z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669), z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650 i 651), z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132), z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651), z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 723 i 730), z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650 i 927), z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 138 i 173), z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650, 1544, 1699), z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej Dz. U. z 2018 r. poz. 1542), z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000 i 1039), z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 651), z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2018 r poz. 729);

3) rozpoznawania spraw z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693).

W ocenie MSWiA takie rozwiązanie wyeliminuje konieczność szczegółowego wskazywania przepisów dotyczących wyłączeń, a jednocześnie skłoni organy administracji do prowadzenia jak największej ilości postepowań w trybie uproszczonym.

Metryka sprawy wraz z dokumentami, do których odsyła stanowi obowiązkową część akt sprawy administracyjnej. W treści metryki uwidaczniane są wszystkie osoby, które uczestniczyły w postępowaniu administracyjnym wraz z określeniem podejmowanych przez te osoby czynności.

Projekt rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony  

mp/
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-01-09 08:14:19
nieznany: Metryka kolejny debilny obowiązek zwiększający nakład pracy a nic nie wnoszący w postępowanie - jak widac pseudo dobrej zmianie podobaja sie najgorsze pomysly poprzednikow.
 
2019-01-08 11:10:07
dziara: A teraz poproszę z polskiego na nasze, jak to ma się do spraw odpadowych, gdzie stosujemy Ordynację Podatkową a nie KPA. Natomiast zwolnienie z obowiązku prowadzenia metryk dla niektórych spraw było zawartych w Dz.U. z 2012 poz.269. Czyżby miały nastąpić również zmiany dla Dz.U. z 2012 poz.245?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25