facebook RSS # #

20.01.2020 03:57

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-14 11:57       aktualizacja: 2019-11-14 13:03       PROCEDURY
  A A A

Dane w rejestrze. Jest projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru danych kontaktowych

Dane w rejestrze. Jest projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru danych kontaktowych
Fot. PAP/W.Pacewicz
W nowym rejestrze danych kontaktowych urzędy będą mogły przetwarzać tylko jeden numer telefonu komórkowego lub tylko jeden adres poczty elektronicznej osoby fizycznej – wynika z projektowanego rozporządzenia.

Na stronie RCL udostępniono projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru danych kontaktowych. Regulacja określa sposób wprowadzania, zapisu, aktualizacji oraz potwierdzania danych kontaktowych, a także sposób prowadzenia rejestru danych kontaktowych, wzór wniosku w postaci papierowej oraz wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru danych kontaktowych.

Rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która stworzyła ramy prawne do działania rejestru danych kontaktowych. Prezentując ustawę w październiku minister cyfryzacji Marek Zagórski wyjaśnił, że nowy rejestr będzie "elektronicznym odpowiednikiem popularnych niegdyś i często używanych książek telefonicznych, ale z uwagi na fakt prowadzenia go w formie elektronicznej o wiele bezpieczniejszego i chronionego z punktu widzenia ochrony danych osobowych".

Dostęp do danych uzyskają tylko wybrane instytucje, w tym organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe, a także organy wyborcze. 

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia ma ono zagwarantować sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu teleinformatycznego przy użyciu którego prowadzony jest rejestr danych kontaktowych oraz zapewnić prawidłowości danych przetwarzanych w tym rejestrze. 

Regulacja określa lub doprecyzowuje kwestie nieuregulowane w ustawie, dotyczące sposobu zapisu danych gromadzonych w rejestrze danych kontaktowych, okresu ważności jednorazowego kodu służącego potwierdzeniu danych wprowadzanych do rejestru danych kontaktowych oraz okresu przechowywania zapisów w dzienniku systemu (logach).

Zgodnie z rozporządzeniem w rejestrze danych kontaktowych przetwarzany będzie tylko jeden numer telefonu komórkowego lub tylko jeden adres poczty elektronicznej osoby fizycznej. 
Pierwsze wprowadzenie danych do systemu będzie uwierzytelniane 6-cyfrowym kodem. Niepotwierdzenie wprowadzonych danych kontaktowych jednorazowym kodem, w okresie jego ważności, spowoduje usunięcie tych danych z systemu.

Zgodnie z projektem zapisy w dziennikach systemu (logach) przechowywane będą przez 5 lat od dnia ich utworzenia.

Rejestr danych kontaktowych będzie prowadzony przez resort cyfryzacji i będzie zawierał numer PESEL, imię i nazwisko oraz, zależnie od woli obywatela: adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego. Jednak w odróżnieniu od dawnych książek telefonicznych dane kontaktowe będą przekazywane do rejestru dobrowolnie, a ich przetwarzanie będzie odbywało się wyłącznie na podstawie zgody zainteresowanych.

Katalog usług, które będzie można realizować z wykorzystaniem zawartych w nim danych kontaktowych, będzie stopniowo poszerzany. Chodzi np. o możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dzięki odpowiedniej e-usłudze. Już dziś można wnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego. Jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów trzeba poczekać. Po wejściu w życie przygotowanych przez MC zmian dokumenty dostanie się „od ręki”.

Ministerstwo szacuje, że do końca marca 2021 r. w Rejestrze Danych Kontaktowych znajdą się dane ok. 2 milionów osób.


mp/
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-18 14:31:12
informatyk_samorzadowy: Osobiście jako szeregowy obywatel nie udostępnię swoich danych w tym rejestrze. A plan 2 mln osób wydaje się co najmniej 10 krotnie zawyżony.
 
2019-11-15 09:30:43
Uczciwy ma gorzej: Zmienić nazwę i uszczelnić meldunki, dodać dane kontaktowe i będzie git.
Szczególnie potrzeba uszczelnienia by dało nie było bezkarności w oszukiwaniu RP przez świadczeniobiorców oraz np ucieczce przed komornikiem
 
2019-11-15 09:25:55
Też urzędnik: Odpis od ręki w najbliższym USC klienci już dostają gdy zadzwonią kilka dni wcześniej z pytaniem czy już jest w systemie.
Nie potrzeba już chodzić na pocztę a e-usługa wydaje się niepotrzebna. Nie wspominając, że po stronie urzędu jest ona znacznie bardziej uciążliwa.
 
2019-11-14 13:15:47
urzędnik_usc: "Już dziś można wnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego. Jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów trzeba poczekać. Po wejściu w życie przygotowanych przez MC zmian dokumenty dostanie się „od ręki” - ależ oczywiście, że nie, tylko wyłącznie wtedy, gdy akt jest w rejestrze, a zważywszy na to, że rejestr istnieje od marca 2015, to zdecydowanej większości aktów w nim nie ma.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25