facebook RSS # #

11.12.2019 15:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-23 13:00       aktualizacja: 2017-08-23 13:14       RADNY
  A A A

Prawa radnego. Rada gminy nie może zakazać radnym funkcji w jednostkach pomocniczych – zauważa poseł

Prawa radnego. Rada gminy nie może zakazać radnym funkcji w jednostkach pomocniczych – zauważa poseł
Fot. PAP/M. Zimny
MSWiA nie wyklucza możliwości upoważnienia rad gmin do wydawania zakazów łączenia funkcji radnego gminy z pracą w jednostkach pomocniczych gmin podczas ewentualnych prac nad ustawą o samorządzie gminnym.

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęła interpelacja poselska, w której Arkadiusz Marchewka (PO) zwrócił uwagę, że w świetle obowiązujących przepisów rada gminy nie może zakazać radnym sprawowania funkcji w jednostkach pomocniczych gminy. Jak podkreślił, rada kontroluje takie jednostki, co może prowadzić do sytuacji, w której radny sprawdzałby swoją własną pracę. Parlamentarzysta zapytał, czy resort planuje zmianę prawa w tym zakresie.

W odpowiedzi na wystąpienie posła wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina może w drodze uchwały tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Działają one w ramach posiadanej przez gminy osobowości prawnej, a ich zadania powierzone w statutach są zadaniami gminy.

Według Chwałka, ustrój sołectw oparto na zasadach demokracji bezpośredniej, a dzielnic i osiedli - na formie demokracji pośredniej, w której rozstrzygnięcia podejmuje pochodzący z wyborów organ przedstawicielski, tj. rada, a funkcje wykonawcze pełni zarząd. „Pewnym odstępstwem od tej koncepcji jest możliwość powierzenia funkcji organu uchwałodawczego osiedla ogólnemu zebraniu mieszkańców” – wskazał.

Jak dodał, organizację wewnętrzną zarządu dzielnicy (osiedla) oraz zasady i tryb wyboru radnych, w tym liczbę członków zarządu, określa rada gminy w statucie dzielnicy/osiedla. Zarząd jest organem wykonawczym, do zadań którego należy wykonywanie uchwał rady dzielnicy/osiedla. „Ustawa nie określa kompetencji przewodniczącego zarządu dzielnicy (osiedla), jednak co do zasady należy do niego organizowanie pracy zarządu oraz kierowanie bieżącymi sprawami dzielnicy (osiedla)” – stwierdził.

Chwałek zwrócił uwagę, że o ile utworzenie jednostki pomocniczej na podstawie ustawy ma charakter fakultatywny i mieści się w sferze swobody rady gminy, to ustalając statut jednostki pomocniczej, rada jest związana przepisami ustawy. „Dlatego też wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania danej jednostki pomocniczej powinny zostać uregulowane w jej statucie, który jest aktem prawa miejscowego o zasięgu terytorialnym obejmującym tylko obszar danej jednostki pomocniczej” – wyjaśnił.

Wiceminister podkreślił, że w ustawodawstwie samorządowym znajdują się rozwiązania eliminujące ewentualny konflikt interesów osób pełniących mandat w samorządzie terytorialnym. „Sołectwa, dzielnice, osiedla nie są jednostkami samorządu terytorialnego, lecz stanowią jednostkę pomocniczą gminy, której organizację i zakres działania określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami” - zaznaczył.

Chwałek przyznał, że obecnie resort nie prowadzi prac legislacyjnych nad ustawą o samorządzie gminnym we wskazanym zakresie. Zapewnił jednak, że postulat zgłoszony przez posła PO został przeanalizowany i potraktowany jako „sygnał obywatelski, który w przypadku prac legislacyjnych nad tymi zagadnieniami będzie mógł być wzięty pod uwagę”.

dap/
TAGI: PRAWO , RADNY
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-24 11:48:46
kij: >W Nowym Jorku jest pięciu etatowych radnych , którzy nie tylko pracują dla miasta, ale odpowiadają za konkretne sfery życia publicznego Może by się zastanowić i u nas nad podobnym rozwiązaniem.
W gminie 3 tysięcznej jest nie wiedzieć po co 15-tu radnych, co oznacza , że przy frekfencji 50% i odliczeniu dzieci niewiele ponad 100 osób wybiera radnego. Jeżeli kandydatów jest np trzech to radnym zostaje ktoś na kogo oddano kilkadziesiąt głosów .
Najczęściej rozstrzygają pojedyncze głosy, ot taka przypadkowość .Nadreprezentacja wręcz zadziwiająca, tym bardziej , ze na sesji obecni są także sołtysi (kolejne kilkadziesiąt osób) wybieranych w poszczególnych wsiach, którym dostarczane są materiały jak radnym. Warto zauważyć , że sołtysa wybiera zazwyczaj więcej osób niż radnego, szczególnie w większych miejscowościach, gdzie wieś jest dzielona na kilka okręgów wyborczych.
Zatem albo niech sołtys będzie radnym, albo niech radnego wybiera większa liczba mieszkańców , bo jego mandat bywa śmieszny, szczególnie w wyborach uzupełniających, gdzie zdarza się , że komisja wyborcza jest liczniejsza niż liczba oddanych głosów.
Zatem zamiast dziwnych ograniczeń co do pracy, należałoby zwiększyć okręgi, radny był czyimś reprezentantem a nie tylko swojej rodziny.!!!.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25