facebook RSS # #

16.02.2020 17:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-04 14:50       aktualizacja: 2018-08-30 14:22       RADNY
  A A A

Jak zostać radnym. Uaktualniona instrukcja PKW dla kandydatów w wyborach do rad gmin i miast

Jak zostać radnym. Uaktualniona instrukcja PKW dla kandydatów w wyborach do rad gmin i miast
Fot. Fotolia
Kandydat na radnego nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony - przypomina PKW. Kandydat musi jednak stale mieszkać w gminie, na terenie której leży okręg wyborczy.

Mimo braku oficjalnego terminu jesiennych wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zestaw przydatnych informacji dla osób, które zamierzają wystartować w jesiennych wyborach do rad gmin i rad miejskich w gminach niebędących miastami na prawach powiatu.

Instrukcja uwzględnia zmiany wprowadzone znowelizowanym Kodeksem wyborczym.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ NA RADNEGO?

Kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje, i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

 Nie może kandydować na radnego:
- osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 
- osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
- osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
- osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
- osoba, która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

CZY KANDYDAT NA RADNEGO MUSI MIESZKAĆ NA OBSZARZE OKRĘGU WYBORCZEGO, W KTÓRYM ZOSTANIE ZGŁOSZONY?

Nie. Kandydat na radnego nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony. Musi natomiast stale mieszkać w gminie, na terenie której leży okręg wyborczy.

Czytaj także: Radny powiatu: jak kandydować i czym się zajmuje?

ILE PODPISÓW POPARCIA MUSI MIEĆ LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH?

Listę musi poprzeć co najmniej 25 wyborców stale mieszkających w gminie, gdzie leży okręg wyborczy, w którym zgłaszana jest lista. Wyborcy ci nie muszą natomiast stale mieszkać na obszarze tego konkretnego okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest popierana przez nich lista.

CZY MOŻNA UDZIELIĆ POPARCIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ LIŚCIE KANDYDATÓW NA RADNYCH?

Tak. Można udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. Udzielonego poparcia nie można jednak wycofać.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH?


Prawo do zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin mają komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego odpowiednio uchwałę lub postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Komitety wyborcze, które uzyskały postanowienie od komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów tylko na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

Listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego zgłasza pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba imiennie przez niego upoważniona. Osoba upoważniona nie może upoważniać innych osób do zgłaszania list kandydatów na radnych.

GDZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH?

Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej.

ILE LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH MOŻE ZGŁOSIĆ KOMITET WYBORCZY?

Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jednego kandydata. W przypadku koalicji wyborczej, która zgłosiła wspólnych kandydatów, komitet wyborczy partii politycznej, który wchodzi w skład takiej koalicji, nie może zgłosić własnych, odrębnych kandydatów do danej rady.

CZY OSOBA WCHODZĄCA W SKŁAD KOMITETU WYBORCZEGO MOŻE BYĆ KANDYDATEM NA RADNEGO?

Tak. Osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego może być kandydatem na radnego. Kandydatem na radnego może być także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego.

CZY JEDEN KANDYDAT NA RADNEGO MOŻE ZOSTAĆ ZGŁOSZONY W WIELU OKRĘGACH Z WIELU LIST KANDYDATÓW?


Nie. Kandydat na radnego może kandydować w wyborach tylko do jednej rady lub sejmiku i może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów.

CZY MOŻNA KANDYDOWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA RADNEGO I WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA?

Tak. Można jednocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lecz jedynie w tej samej gminie. Nie można natomiast jednocześnie kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa, a także na wójta (burmistrza prezydenta miasta) i radnego gminy w różnych gminach.

Źródło: PKW

mp/
TAGI: RADNY
 
KOMENTARZE: 10 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-09-19 07:40:44
S: Jeśli zostało się dopisanym do listy w ostatniej chwili i nie zbierała się podpisów ale wcześniej ktoś inny zbierał w mojej okolicy z tej samej partii ale został usunięty z bardzo ważnych powodów czy ja mogę przejąć jego podpisy??
 
2018-09-19 00:09:14
Anonim: A gdzie można zgłosić, mając oczywiście dowody że kandydat na radnego to oszust. Człowiek wciagniety w wybory przez członka wojek rodziny . Ktoś taki nie może reprezentować ludzi .
 
2018-09-12 17:28:29
Alex: Czy kandydat na radnego gminy może w tym samym czasie startować do rady tego powiatu, do ktorego nalezy gmina?
 
2018-09-09 17:04:04
Antonii: Czy do rady gminy może startować osoba, która utraciła prawo jazdy wskutek prowadzenia pod wpływem alkoholu 5 lat temu, a to prawo jazdy już odzyskała?
 
2018-09-05 14:59:17
Beata: Czy osoba , która stale mieszka w danej gminie , ale jest zameldowana poza tą gminą może kandydować na radnego tej gminy ? Pozdrawiam
 
2018-09-04 18:21:44
drasz: jaki jest termin składania kandydatów
 
2018-08-27 13:53:25
Mmm: Czy jeśli komitet wyborczy tworzą osoby , które chcą startować do rady powiatu, mogą zgłosić z tego komitetu do rady gminy?
 
2018-08-23 21:41:24
1: Panie Włodku
1. TAK - na pewno
2. Niestety nie mam pewności nie chcę wprowadzić w błąd.
 
2018-08-14 18:06:54
J 23 nadaje: 21.10.2018 Koryto czeka.
 
2018-07-15 23:14:12
Włodzimierz Kwasek: 1. Czy osoba, która mieszka stale na terenie gminy a jest zameldowana poza tą gminą może ubiegac się o mandat radnego na terenie gminy w której mieszka?
2. Czy poparcia kandydatowi na radnego może udzielic osoba, która mieszka w gminie do rady której startuje kandydat na radnego a jest zameldowana poza tą gminą?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25