facebook RSS # #

20.10.2019 22:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-06 14:32       aktualizacja: 2018-06-06 14:47       RADNY
  A A A

Radny z UE. Polacy o akceptacji cudzoziemców m.in. w roli radnego

Radny z UE. Polacy o akceptacji cudzoziemców m.in. w roli radnego
Fot.Fotolia
Polacy bardziej skłonni są zaakceptować w roli radnego Francuza niż Niemca. W tej roli najmniej akceptacji mają Polacy dla Ukraińców.

Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Körbera i Fundacją Konrada Adenauera po raz kolejny sprawdził, na ile Polacy akceptują cudzoziemców w zróżnicowanych rolach społecznych, takich jak mieszkaniec, sąsiad, kolega z pracy, szef firmy, bezpośredni przełożony, przyjaciel, zięć/synowa i radny.  Badanie objęło Francuzów, Niemców, Ukraińców i Włochów.

Okazuje się, że 35 proc. Polaków nie ma nic przeciwko cudzoziemcom niezależnie od roli, jaką pełnią. Ogólnie 4 proc. Polaków ma coś przeciwko wszystkim badanym narodowościom we wszystkich analizowanych rolach społecznych.

Największy dystans społeczny mają badani do cudzoziemców w roli radnego. Najbardziej skłonni Polacy byliby zaakceptować w roli radnego Francuza – 65 proc. badanych. Niemca w tej roli jest w stanie zaakceptować 63 proc. badanych. Natomiast najniższą akceptacje Polacy mają dla Ukraińca w roli radnego. W takiej roli byłoby skłonne zaakceptować Ukraińca 55 proc. badanych.

Z analizy wcześniejszych badań wynika, że generalnie poziom akceptacji dla cudzoziemców w roli radnego wzrasta - w niektórych przypadkach wzrost ten jest ponad dwukrotny, jak na przykład Niemca w roli radnego w 2000 r. akceptowało 27 proc. badanych, a w 2018 r. odsetek ten wzrósł do 63 proc.


Jeszcze osiemnaście lat temu tylko 20 proc. badanych akceptowało Ukraińca w roli radnego, w 2013 r. odsetek ten wzrósł do 80 proc., po czym w 2018 r. spadł – do 55 proc. Natomiast odsetek braku akceptacji Ukraińca w roli radnego wzrósł z 15 proc. w 2013 r. do 36 proc. w 2018 r. Grupa Polaków, którzy są niechętni Niemcom w roli radnego, wynosi 30 proc.

O ile w 2000 roku odsetki respondentów akceptujących i odrzucających Francuza jako członka samorządu lokalnego były równe (42 proc.), o tyle obecnie widać wyraźną przewagę po stronie akceptujących (65 proc. wobec 27 proc.) – czytamy w raporcie „Polacy a inni Europejczycy. Dystans społeczny na przykładzie Francuzów, Niemców, Włochów i Ukraińców” Instytutu Spraw Publicznych.


Jak tłumaczą autorzy badań z Instytutu Spraw Publicznych, ogólną tendencję wzrostową dla akceptacji Francuzów - między innymi w roli radnego - można tłumaczyć faktem obecności w Unii Europejskiej, który pozwala na coraz lepsze poznanie się, poprzez podróże, obecność francuskiego kapitału (a więc i pracodawców i kolegów z pracy) w Polsce.

Natomiast brak akceptacji dla Ukraińców w różnych rolach społecznych, w tym w roli radnego, autorzy badań tłumaczą m.in. antyukraińską retoryką niektórych polityków oraz niechęcią części społeczeństwa do rosnącej i znaczącej obecności obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy.

Zgodnie z prawem, kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje, i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

Sondaż w Polsce przeprowadziła GfK Polonia w kwietniu br. na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków w wieku od piętnastu lat. W tym samym czasie GfK SE przeprowadziła sondaż w Niemczech, na reprezentatywnej grupie tysiąca Niemców w wieku od czternastu lat.

Badanie na temat opinii Polaków o Francuzach, Włochach i Ukraińcach zrealizowano w ramach projektu: „EU-migrants in Poland: facts, challenges, expectations”, finansowanego przez Fritz-Thyssen-Stiftung. Badanie na temat akceptacji Polaków przez Niemców i Niemców przez Polaków zrealizowano w ramach projektu „Barometr Polska-Niemcy 2018” we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Fundacją Körbera przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

amk/ woj/
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-07 07:45:36
młodaania: To przez pryzmat Wołynia.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25