facebook RSS # #

16.02.2020 22:36

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-08-23 12:11       aktualizacja: 2018-08-23 15:03       RADNY
  A A A

Co dalej. Prawo zapewnia powrót do pracy po skończonej kadencji

Co dalej. Prawo zapewnia powrót do pracy po skończonej kadencji
Fot. Fotolia
Przepisy dają gwarancję radnemu i wójtowi powrotu do pracy z urlopu bezpłatnego po skończonej kadencji. Powracającym zapewniają też odpowiednie wynagrodzenie

Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nakładają na radnego pracującego w urzędzie gminy, w której zdobył mandat, obowiązek złożenia wniosku o urlop bezpłatny na czas zasiadania w radzie. Podobnie jest w przypadku radnego, który przed wygranymi wyborami pełnił funkcję kierownika w jednostce organizacyjnej gminy lub jego zastępcy. Niezłożenie takiego wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

Ta sama ustawa zobowiązuje pracodawcę, by po skończonej kadencji przywrócił radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy. Wynagrodzenie powracającego do obowiązków w urzędzie musi odpowiadać pensji, jaką radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Jego powrót poprzedza zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy. Zainteresowany musi to zrobić w ciągu siedmiu dni od dnia wygaśnięcia mandatu. Urlop bezpłatny jest udzielany radnemu na okres sprawowania mandatu oraz trzech miesięcy po jego wygaśnięciu.

Analogiczne rozwiązanie znajduje się w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

Zagadnienia powrotu do pracy z urlopu bezpłatnego nie normuje natomiast ustawa o pracownikach samorządowych, która stanowi pragmatykę pracowniczą dla osób zatrudnionych m.in. na stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta miasta), dla których podstawę zatrudnienia w administracji samorządowej stanowi wybór. Dlatego kwestia ta, według prawników, powinna być rozpatrywana w oparciu o reguły prawa pracy unormowane w ustawie Kodeks pracy.

Zgodnie z postanowieniami K.p., pracownik pozostający w związku z wyborem na urlopie bezpłatnym ma prawo do powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru, na stanowisko równorzędne pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym. Warunkiem jest zgłoszenie swojego powrotu w ciągu siedmiu dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

kic/
TAGI: RADNY
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-08-24 13:40:04
skarbnik: a co ze skarbnikami? Często nowa "miotła" zwalnia poprzedniego skarbnika, bo musi się np.wywiązać z obietnic wyborczych?
Gdzie ma znaleźć pracę np. 50-letnia pani skarbnik? A tych prawo nie chroni. Można odwołać skarbnika nawet bez podawania przyczyna i jest to równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25