facebook RSS # #

16.02.2020 22:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-23 09:45       aktualizacja: 2019-04-23 11:22       RADNY
  A A A

Złożona materia. RIO o tym, co może rada przy zmianach budżetu

Złożona materia. RIO o tym, co może rada przy zmianach budżetu
Fot. PAP/T. Gzell
Rada, uchwalając zmianę budżetu, nie jest wyłącznie związana projektem przedstawionym przez burmistrza, ale zgłaszane przez nią zmiany powinny być wyważone – wskazuje RIO Katowice.

Na wniosek Mieczysława Kiecy, prezydenta Wodzisławia Śląskiego Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wyjaśnia rolę rady w procedurze zmian w budżecie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych inicjatywa zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy oraz sporządzania projektu uchwały należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego. Jak jednak zauważa RIO, przepisy nie ograniczają w konkretnie wskazanym zakresie, poza normą art. 240 ust 2, organu stanowiącego do dokonywania zmian w budżecie.

Rada nie maszynka; burmistrz nie figurant


„Rada, uchwalając zmianę budżetu, nie jest wyłącznie związana projektem przedstawionym przez burmistrza, tj. akceptacją bądź odrzuceniem tegoż projektu w całości” – wyjaśnia katowicka RIO. „Jednakże przyznanie radzie prawa dokonywania zmian w budżecie bez związania treściowego z brzmieniem przedstawionego przez burmistrza projektu prowadziłoby do wniosku, że [jego] inicjatywa uchwałodawcza ma wyłącznie charakter formalny z pominięciem merytorycznej zawartości przedstawionego projektu” - zaznacza.

RIO podkreśla, że działania rady nie mogą nie uwzględniać możliwościach finansowych jednostki i zmierzać do paraliżu działania gminy, w tym nieterminowego regulowania zobowiązań. „Zgłoszone zmiany nie mogą też powodować obstrukcji działania organu wykonawczego prowadzącej do niemożności wykonywanie zadań statutowych gminy” – wskazuje.

Proponując zmiany budżetu, rada powinna również mieć na uwadze, by nie powodowały one jedynie pozorności w samodzielnym prowadzeniu gospodarki finansowej gminy przez burmistrza, któremu jednocześnie jest przypisana odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej gminy.

„Zgłaszane przez radę zmiany budżetu powinny być tak wyważone, by nie prowadziły do istotnego zagrożenia dla szeroko pojętego ładu finansów samorządowych i podstawowej zasady równowagi budżetowej” – radzi RIO.

Izba zaznacza, że nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o zakres możliwych zmian, które może dokonać rada, ponieważ „materia w tym zakresie jest złożona”.

„Każdorazowo zmiana dokonana przez radę musi być rozpatrywana indywidualnie, przy uwzględnieniu, że organy gminy, realizując nałożone na nie zadania, powinny mieć na uwadze, iż zostały wybrane, by działać dla dobra wspólnego społeczności, w interesie ogółu, ponad osobistymi animozjami” – podsumowuje RIO.

W ocenie Izby, treść uzasadnienia do uchwały zmieniającej budżet powinna określać przyczynę dokonanych zmian. Wskazane tam zmiany dotyczące konkretnych zadań nie są wiążące dla burmistrza, ale mogą mieć odzwierciedlenie przy ocenie wykonania budżetu pod względem celowości w procedurze absolutoryjnej.

aba/
ZAŁĄCZNIKI: 023_13_19.pdf
TAGI: FINANSE , RADNY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25