facebook RSS # #

20.10.2019 22:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-05-20 12:47       aktualizacja: 2019-05-20 12:58       RADNY
  A A A

Wolne wnioski. MSWiA: nie ma przepisów regulujących tzw. „wolne wnioski” podczas sesji rady gminy

Wolne wnioski. MSWiA: nie ma przepisów regulujących tzw. „wolne wnioski” podczas sesji rady gminy
Fot. PAP/K.Świderski
Nie ma przepisów ustawowych regulujących kwestię tzw. „wolnych wniosków” podczas sesji rady gminy – przyznał wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Zaznaczył przy tym, że takie regulacje niektóre gminy ujmują w swoich statutach. 

Z interpelacją w sprawie ustawowego uregulowania procedury wolnych wniosków na sesjach rady gminy zwróciła się do MSWiA poseł Małgorzata Pępek. Jak zaznaczyła, powodem interwencji były zgłoszenia mieszkańców Żywca zaniepokojonych zmianą w statucie miasta.

Chodzi o usunięcie przez tamtejszą radę miasta z porządku obrad sesji punktu wolnych wniosków, który umożliwiał wystąpienia zarówno gościom, jak i mieszkańcom przychodzącym bez zaproszenia. 

Władze miasta zmianę tę tłumaczyły obawą o naruszenie przepisów RODO. Zdaniem samorządu transmisja obrad prowadzona przez internet mogła naruszać niektóre zapisy ustawy w sytuacji gdy składający wolny wniosek przedstawiał się z imienia i nazwiska.

Jak relacjonuje posłanka, w efekcie do urzędu miasta Żywca napłynęły skargi i petycje wyrażające niezadowolenie z dokonanych zmian. W odpowiedzi radni przyjęli kolejną uchwałę, która m.in. uregulowała kwestię publicznych wystąpień w trakcie sesji rady gminy osób spoza tej rady, a dodatkowo powołała komisję skarg, wniosków i petycji, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wnoszonych przez zainteresowane osoby, a dotyczące spraw pozostających we właściwości rady.

Według Pępek usunięcie z porządku obrad punktu wolnych wniosków było "zamknięciem mieszkańcom ust i w znaczny sposób ograniczyło możliwość ich wpływu na podejmowane w mieście działania".

„Zgłaszanie wniosków do specjalnie stworzonej komisji, złożonej z kilku osób, nie daje się porównać do wypowiedzi w ramach wolnych wniosków w czasie sesji rady miejskiej przy obecności większej liczby radnych” – oceniła parlamentarzystka. 

W odpowiedzi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker wskazał, że zarówno ustawa o samorządzie gminnym (art. 11b ust. 1), ustawa o jawności działania organów gminy (art. 11b ust. 2) jak też ustawa o dostępie do informacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 3) dotyczą jedynie uprawnienia do wstępu m.in. na sesje rady gminy. 

Wiceminister przyznał, że „brak jest przepisów ustawowych o udzielaniu głosu zainteresowanym osobom, obecnym na sesji rady gminy np. w ramach instytucji tzw. wolnych wniosków”. 

Szefernaker dodał, że takie regulacje niektóre gminy ujmują w swoich statutach, które określają organizację wewnętrzną oraz tryb pracy jej organów, w tym rady gminy. Jednocześnie, jak zaznaczył, z przepisów nie wynika jakie konkretnie zapisy powinny znaleźć się w statucie. „Wydaje się, że rada jest uprawniona do uregulowania w statucie wszystkiego, co nie jest sprzeczne z przepisami prawa” – dodał.

Odnosząc się do powołania przez radę gminy komisji skarg, wniosków i petycji Szefernaker wskazał, że zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy „rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, a w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji”.

W rezultacie, jak zaznacza wiceminister, „obowiązek rozpatrywania wniosków zainteresowanych osób odnoszących się do zagadnień zastrzeżonych do rady gminy ciąży właśnie na tym organie”. 

Jednocześnie Szefernaker zauważył, że przywołana regulacja nie wprowadza w tym zakresie żadnych nowych rozwiązań, bo taki obowiązek wynikał już z dotychczasowych przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

mp/
TAGI: RADNY , USTRÓJ
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25