facebook RSS # #

08.12.2019 11:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-26 09:37       aktualizacja: 2019-08-26 10:15       RADNY
  A A A

Nie z automatu. Wojewoda: dieta radnego nie jest świadczeniem pracowniczym

Nie z automatu. Wojewoda: dieta radnego nie jest świadczeniem pracowniczym
Fot. PAP/Serwis Samorządowy PAP
Dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego zarobki, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym – przypomniał radnym wojewoda mazowiecki.

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania.

Ustaliła w niej wysokość stawek (przewodniczący 1300 zł, wiceprzewodniczący 810 zł, szef komisji 750 zł, a pozostali 570 zł) „za udział w pracach organów Miasta Podkowa Leśna, wypłacanej w stosunku miesięcznym”. Radni wprowadzili też zapis, zgodnie z którym nieusprawiedliwiona nieobecność radnego na sesji lub na posiedzeniu komisji powoduje obniżenie miesięcznej diety o 10 proc. jej wysokości za każdą nieobecność w miesiącu, za który wypłacana jest ta dieta.

Tak sformułowane przepisy unieważnił wojewoda, bo „powodują utratę kompensacyjnego charakteru diety, a zbliżają ją do formy wynagrodzenia za pracę”.

Zdzisław Siepiera przypomniał w rozstrzygnięciu nadzorczym, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego zarobki, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym.

„[Radny] zachowuje prawo do zwrotu kosztów i wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji, a nie z tytułu samego faktu bycia taką osobą” – przypomina wojewoda, powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 21 lipca 2015 r. „Zakresem regulacji uchwały podjętej na podstawie delegacji ustawowej zawartej w omawianym przepisie winna być objęta m.in. sytuacja, gdy przewodniczący rady, przez dłuższy okres czasu nie wykonuje obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, a tym samym nie ponosi żadnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji. W przeciwnym razie dieta ustalona w stałej kwocie ma charakter ryczałtu miesięcznego, przez co traci charakter rekompensacyjny, a przyjmuje charakter stałego, miesięcznego wynagrodzenia, niezależnego od kosztów związanych z pełnieniem funkcji" – cytuje organ nadzoru.

Według wojewody regulacja zawarta w przepisach przyjętych przez radnych Podkowy Leśnej przesądza o ryczałtowym charakterze diet, czyli przyznaniu wynagrodzenia w z góry określonej kwocie, bez względu na faktyczne wykonywanie funkcji radnego w danym miesiącu.

„W przedmiotowej uchwale zawarty jest co prawda przepis przewidujący potrącenia wysokości diety, jednakże tak ustalona proporcja powoduje obniżenie diety o 10 proc. za nieusprawiedliwioną nieobecność, a także utratę kompensacyjnego charakteru diety, a zbliża ją do formy wynagrodzenia za pracę” – zauważa organ nadzoru.

Wojewoda unieważnił uchwałę w całości.

aba/
ZAŁĄCZNIKI: akt.pdf
TAGI: RADNY
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25