facebook RSS # #

22.06.2018 22:31

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-02-22 15:51       aktualizacja: 2017-02-22 16:02       RZĄD
  A A A

JST w strategii rządu

JST w strategii rządu
Fot. Fotolia
Wzmocnienie odpowiedzialności samorządu terytorialnego za realizację działań rozwojowych oraz zmianę sposobu redystrybucji środków przekazywanych w ramach subwencji i dotacji do JST - zakłada Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano tekst Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęty przez rząd 14 lutego.

Głównym jej celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym.

W Strategii zapisano m.in., że w zdecentralizowanym systemie polityki rozwoju wzmocniona zostanie odpowiedzialność samorządu terytorialnego za realizację działań rozwojowych i rozwijanie partnerstw międzysektorowych. Działania będą koncentrowały się na poprawie kompetencji administracji samorządowej, zwiększeniu efektywności wydatkowania publicznych środków finansowych oraz budowie kapitału społecznego i poczuciu współodpowiedzialności kluczowych interesariuszy za rozwój swojego terytorium (samorządów terytorialnych, środowisk biznesu, mieszkańców oraz przedstawicieli nauki).

Duży nacisk ma być położony również na ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko m.in. poprzez wspieranie rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń. W dokumencie zaznaczono jednak, że kluczowa będzie poprawa efektywności wykorzystania środków publicznych oraz zapewnienie koordynacji inwestycji podejmowanych przez administrację rządową i samorządową.

Z kolei rozwiązania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej mają być wdrażane w sposób, który nie naruszy stabilności finansów publicznych. W Strategii założono, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie mniejszy niż 3 proc. (2,6 proc. w 2015 r.), dług utrzymany zaś zostanie w granicach poniżej 60 proc. (51,1 proc. w 2015 r.).

Według dokumentu,  po 2020 r. ciężar finansowania inwestycji publicznych zostanie przeniesiony w większym stopniu na środki krajowe, zarówno publiczne, jak i prywatne.

Zadania dotychczas finansowane w ramach polityki spójności mają być stopniowo realizowane z krajowych środków publicznych - zarówno z budżetu centralnego, jak i budżetów samorządowych, których rola wzrośnie.

W Strategii wspomniano też o zmianie sposobu redystrybucji środków przekazywanych w ramach subwencji i dotacji do JST, "aby zapewnić finansowanie zadań własnych samorządów na odpowiednim poziomie".

Wśród kluczowych wyzwań Strategia wymienia także poprawę koordynacji działań instytucji publicznych w Polsce, wzrost ich efektywności oraz jasny podział obowiązków pomiędzy administracją rządową a samorządową.

mp/Serwis Samorządowy PAP 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25