facebook RSS # #

19.06.2018 08:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-17 12:02       aktualizacja: 2017-08-17 12:07       RZĄD
  A A A

Instrukcja pomocy. MRPiPS przypomniało zasady ubiegania się o wsparcie dla poszkodowanych przez nawałnice

Instrukcja pomocy. MRPiPS przypomniało zasady ubiegania się o wsparcie dla poszkodowanych przez nawałnice
Fot. PAP/M.Zakrzewski
Proszę, aby służby pomocy społecznej dołożyły wszelkich starań w celu jak najszybszej wypłaty środków przeznaczonych na usuwanie skutków nawałnicy - zaapelowała minister Elżbieta Rafalska w piśmie przesłanym do władz gmin dotkniętych skutkami ostatnich nawałnic. Jednocześnie MRPiPS przypomniało zasady ubiegania się o pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic.

„W związku z tragicznymi w skutkach nawałnicami, dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc poszkodowanym. Jednocześnie  uprzejmie proszę o zobligowanie podległych służb pomocy społecznej o pilne działania w zakresie pomocy osobom, do których ta pomoc jeszcze nie dotarła. Proszę, aby służby pomocy społecznej dołożyły wszelkich starań w celu jak najszybszej wypłaty środków przeznaczonych na usuwanie skutków nawałnicy" - podkreśliła szefora MRPiPS Elżbieta Rafalska w piśmie do samorządów.

Rafalska zaznaczyła, że pomoc jaka powinna być adresowana do poszkodowanych, to nie tylko pomoc pieniężna, ale wszystkie inne możliwe formy wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w tym poradnictwo, praca socjalna, doraźna pomoc żywnościowa czy zapewnienie dachu nad głową.

Według minister działania skierowane do osób potrzebujących powinny mieć w miarę możliwości charakter kompleksowy. „Dodatkowo przypominam, że do ustalania wysokości niezbędnej pomocy należy stosować zasady Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2017 r.  znak DOLiZK-II-775-18/2017" - zaznaczyła Rafalska.

Zasady ubiegania się o pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

W środę resort pracy opublikował na swojej stronie instrukcję  ubiegania się o pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnic.

Ministerstwo przypomniało, że pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.

Kwota zasiłku wynosi do 6 tysięcy zł. Natomiast podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).
Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.  

W przypadku pomocy na remont budynku/lokalu mieszkalnego kwota zasiłku może wynieść do 20 tysięcy złotych. Przy czym wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.  

W przypadku pomocy na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego kwota zasiłku nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych. W tym przypadku niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.  

Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
- Praca socjalna.
- Poradnictwo specjalistyczne.
- Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
- Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia. 

MRPiPS podkreśliło, że wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25