facebook RSS # #

22.01.2019 10:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-21 15:00       aktualizacja: 2017-11-21 15:21       RZĄD
  A A A

Smog pod nadzorem. Krajowe laboratorium skontroluje monitoring powietrza prowadzony przez JST

Smog pod nadzorem. Krajowe laboratorium skontroluje monitoring powietrza prowadzony przez JST
Fot. PAP/A. Warżawa
Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (KLRiW) będzie nadzorować m.in. monitoring jakości powietrza prowadzony przez samorządy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – przewiduje projekt ustawy przyjętej przez Radę Ministrów.

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra środowiska.

Jak poinformowało Centrum Informacji Rządu, KLRiW obejmie nadzorem nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, ale także inne podmioty wykonujące pomiary jakości powietrza w ramach PMŚ, np. zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i jednostki samorządu terytorialnego.

Według zaproponowanej regulacji KLRiW będzie także odpowiedzialne za koordynację w Polsce unijnych programów zapewnienia jakości powietrza.

„KLRiW przynajmniej raz na 3 lata ma uczestniczyć w unijnych programach zapewnienia jakości powietrza. Pozwoli to na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach PMŚ i przekazywanie rzetelnej informacji o aktualnym stanie jakości powietrza w Polsce” – czytamy w projekcie.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, Instytut Ochrony Środowiska będzie odpowiedzialny za modelowanie matematyczne stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i zapewnienie informacji o ich rozkładzie przestrzennym w kraju. Następnie wyniki modelowania będą przekazywane ministrowi środowiska i Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Według rządu, pierwsze modelowanie ma zostać przeprowadzone w 2019 r.

„Powierzenie modelowania i analizy wyników tego modelowania Instytutowi Ochrony Środowiska zapewni realizację krajowej polityki dotyczącej jakości powietrza w sposób spójny i jednorodny (…). Jeden wyspecjalizowany podmiot będzie gwarantował wiarygodność wykonania powierzonych mu zadań” – uzasadniło ministerstwo .

Nowe regulacje zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Natomiast zmiany w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących badań powietrza atmosferycznego wykonywanych na podstawie umów zawieranych między wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska a akredytowanymi laboratoriami, które wejdą w życie po 90 dniach od dnia wejścia w życie przyjmowanej ustawy.

Mateusz Mikowski

mm/ woj/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25