facebook RSS # #

22.01.2019 16:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-05-08 12:07       aktualizacja: 2018-05-08 10:32       RZĄD
  A A A

500 plus bez zmian. MRPiPS nie przewiduje zmian w zakresie ubiegania się o 500 plus

500 plus bez zmian. MRPiPS nie przewiduje zmian w zakresie ubiegania się o 500 plus
Fot. PAP/T.Gzell
- Nie przewidujemy zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500+. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. 

Jak zaznaczyła minister, „w nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca”. 

Minister Rafalska przypomniała, że „świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo”. - Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy” – napisała minister w oświadczeniu umieszczonym na stronie MRPiPS.

Zwróciła uwagę, że ujednolicono termin składania wniosków o różne formy wsparcia. - Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca – przypomniała minister Rafalska. 

Jak zaznaczyła, „powyższa zmiana została wprowadzona z myślą o wygodzie polskich rodzin”, dlatego nie ma potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sposobu ubiegania się przez rodziny o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+”. - Nie przewidujemy modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do warunków przyznawania świadczenia – napisała Rafalska.

Wnioski o świadczenia wychowawcze 500 plus można składać osobiście, listownie lub online. Nowy okres świadczeniowy dla wniosków w wersji elektronicznej rozpocznie 1 lipca, a od 1 sierpnia - w wersji papierowej. - Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku – zaznaczyła minister.  

Rządowy Program Rodzina 500 plus przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, wypłacanego bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko; wówczas obowiązuje kryterium dochodowe (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę), które wynosi 800 lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. 

Ze świadczenia 500 plus w Polsce korzysta 2,4 mln rodzin, a w nich 3,65 mln dzieci. W 2017 r. do rodzin trafiło prawie 13,932 mld zł, w tym 13,768 mln zł w ramach świadczenia wychowawczego oraz 164 mln zł w ramach dodatków wychowawczych. 

W 2017 r. na na obsługę wypłaty świadczenia 500+ trafiło do samorządów ponad 400 mln zł. Na realizację zadań ujętych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci gminom przysługuje 1,5 proc. dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze. W przypadku powiatów jest to 1 proc. dotacji otrzymanej na dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty. 

Z danych resortu wynika, że w 2017 r. koszty obsługi realizacji tego świadczenia w gminach wyniosły 392,1 mln zł; koszty obsługi realizacji dodatków w powiatach to 2,6 mln zł. Na zadanie dotyczące unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego marszałkowie województw otrzymali z budżetu państwa 15,8 mln zł. 

amk/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25