facebook RSS # #

22.01.2019 18:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-10 15:40       aktualizacja: 2017-08-16 08:46       SĄD
  A A A

Koszty po stronie JST. Gminy nie mogą pobierać opłaty przyłączeniowej

Koszty po stronie JST. Gminy nie mogą pobierać opłaty przyłączeniowej
Fot. Fotolia
Każdy obywatel może domagać się zwrotu wniesionej opłaty przyłączeniowej, jeśli zapadł prawomocny wyrok sądowy uznający nieprawidłowość uchwały gminnej - wyjaśniła rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bielik. Jeśli gmina nie zwróci mieszkańcowi kosztów przyłącza, ten może wnieść pozew do sądu.

W czwartek, w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych, zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand poinformował, że organy stanowiące gmin często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. Dotyczy on możliwości podłączenia budynku do gminnych sieci.  

Hernand zwrócił się do wszystkich prokuratorów żeby przeanalizowali gminne uchwały pod kątem warunków podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych. Prokurator podkreślił przy tym, że gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłącza.       

Hernand przypomniał wyrok WSA z 22 listopada 2010 roku (sygn. akt II SA/Kr 851/10), w którym sąd stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu wskazano, „że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów".  

Na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 13 września 2007 roku (sygn. akt III CZP 79/07). SN podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.

Czytaj też: Na koszt gminy. Samorządy bez prawa do pobierania opłat za przyłącze wodociągowe


mm/mp
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-11 07:22:14
Starsza: A jak mamy zrobić aby po 13 latach zamieszkania na wsi nareszcie podłączono nas do kanalizacji jeżeli gmina nie ma pieniędzy? A w czasie podłączania do kanalizacji części wsi w której są najpóżniej zamieszkani okazało się że albo budujący kanalizację albo ci co mieli swoją kanalizację podpowierzchnią ziemi wylewając swoje odchody z rur doprowadzili do zarażenia bakteriami Coli i do dziś nie wiemy czy możemy pić wodę a bakterii Coli już nie ma.
Gdzie wina i czyja budujących kanalizację czy obywateli bogatych ale łamiących prawo?
 
2017-08-10 14:40:41
Alko: Proszę nie wprowadzać czytelnika w błąd. W wyroku SN sygn. akt III CZP 79/07 nie ma ani słowa o tym, że to gmina ma "obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy"!! Wręcz przeciwnie: realizację budowy przyłączy do sieci (...) zapewnia i finansuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. SN rozpatrywał kwestię: uznać czy nie uznać za przyłącze odcinek leżący poza granicą nieruchomości właściciela, wykonany przez niego i na jego koszt.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25