facebook RSS # #

26.05.2019 02:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-15 15:40       aktualizacja: 2018-02-20 13:40       SĄD
  A A A

Się należy. Gmina ma zwracać koszt powrotu samego rodzica niepełnosprawnego dziecka ze szkoły

Się należy. Gmina ma zwracać koszt powrotu samego rodzica niepełnosprawnego dziecka ze szkoły
Fot. Fotolia
Gmina ma zwracać rodzicowi niepełnosprawnego dziecka nie tylko koszty dowiezienia dziecka do szkoły i ze szkoły, ale także koszty powrotu samego rodzica ze szkoły oraz dojazdu do niej po dziecko – uznał w środę krakowski sąd.

Sąd Okręgowy oddalił apelację Gminy Miejskiej Kraków i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, wyrok jest prawomocny. O sprawie poinformowało w środę biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, który przystąpił do sprawy.

Z pozwem przeciwko gminie wystąpiła matka niepełnosprawnej córki, która uczy się w szkole specjalnej. Mogła ona dowozić córkę do szkoły sama, lub za pomocą bezpłatnego transportu organizowanego przez gminę.

Kobieta zdecydowała się dowozić córkę sama – w takim przypadku gmina ma obowiązek zwrócić jej koszty transportu, bo dowóz niepełnosprawnego dziecka ma być bezpłatny. Przepisy nie precyzują jednak dokładnie, za które przejazdy gmina powinna zwracać pieniądze. Gmina twierdzi, że tylko za przejazd z dzieckiem do i ze szkoły.

Matka, która uważała, że także za koszty jej powrotu u ze szkoły bez dziecka i dojazdu po dziecko, pozwała gminę o koszt czterech przejazdów dziennie. Gmina twierdziła, że może zwracać tylko za dwa przejazdy, podkreślając, że z przepisu ustawy nie wynika wprost, za ile przejazdów rodzicowi należy się refundacja.

Do sprawy przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich stojąc na stanowisku, że gmina powinna zwracać także za koszt powrotu rodzica po dowiezieniu dziecka i przyjazdu do szkoły po jego odbiór.

W 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia zobowiązał gminę do zawarcia umowy o zwrocie kosztów czterech przejazdów.

W apelacji od tego wyroku gmina wniosła o oddalenie pozwu. RPO wnosił o oddalenie apelacji jako całkowicie bezzasadnej. Wskazywał, że dla obowiązków gmin znaczenie mają przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, nie zaś interes ekonomiczny gminy.

"Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku, sąd okręgowy przychylił się do argumentacji Rzecznika, uznając że co prawda przepisy są nieprecyzyjne, ale należy je interpretować zgodnie z celem ich wprowadzenia" – poinformowało w środę biuro RPO.

Zdaniem RPO wyrok może być niezwykle istotny dla stosowania Prawa oświatowego. Zgodnie z art. 24 Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami Polska jest zobowiązana do zapewnienia takim osobom prawa do edukacji bez dyskryminacji i na zasadzie równości. Zapewnienie dojazdu do szkół uczniów z niepełnosprawnościami jest realizacją tego prawa.

Według przepisów oświatowych obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu ucznia z niepełnosprawnościami i jego opiekuna do szkoły na zasadach określonych w umowie między organem gminy a rodzicami - jeżeli to oni zapewniają dowożenie i opiekę. Przepisy nie precyzują jednak, czy gmina ma zwracać pieniądze za dwa kursy dziennie, czy cztery. Obywatele skarżą się do RPO na brak takiego jednoznacznego określenia. RPO podziela pogląd, że wsparcie ma dotyczyć czterech przejazdów – podano w przesłanym PAP komunikacie RPO.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-28 09:38:44
11: Temat drażliwy społecznie. Co do zasady państwo, samorządy służą ich członkom, więc dzieciom i rodzicom trzeba pomóc, ale zawsze jest jakieś "ale". Skoro gmina ma obowiązek i organizuje dowóz dzici niepełnosprawnych do szkoły to nie powinno być zwrotów kosztów dla rodziców. Oczywiście ich wola jak dzieci zostaną dowiezione do szkoły - przez gminę lub ich samych. Ale zawsze "prawo" rodzi "obowiązek". Skoro rezygnują z usług gminy - ich prawo, ale powinni ponosić koszty dowozu. Należy też zauważyc że gmina (podobnie jak państwo) jest tylko dysponentem naszych podatków, więc powinna je wydawać racjonalnie. A zawsze koszt jednostkowy dowozu przy zorganizowanej grupie dzici jest niższy niż indywidualne dowożenie dzieci. A
 
2018-02-20 10:14:19
Ja: proszę o wskazanie sygnatury niniejszego wyroku
 
2018-02-20 10:13:54
Ja: proszę o wskazanie sygnatury niniejszego wyroku
 
2018-02-16 11:13:00
maria anna: A jak gmina zapewnia dowóz, to przewoźnik liczy sobie za trasę tam i z powrotem dwa razy i wtedy gminom nie żal pieniędzy, dużo większych... Drobne, w skali gminy, oszczędności na rodzicach dzieci niepełnosprawnych, którzy i tak mają całe życie pod górę, jest dla mnie moralnie odrażające.
 
2018-02-16 10:01:42
oswiatagminna: Co w sytuacji kiedy rodzic jedzie po pracy i zostawia dziecko "po drodze" w szkole ? Też mamy zwracać przejazd 4 razy ? Zdarzają się takie przypadki. Uważam, że powinno to zostać jak najszybciej określone w ustawie. Jeżeli rodzic wraca do domu i później specjalnie jeszcze raz jedzie tylko po dziecko to oczywiście 4 razy. Zgadzam się z tym i gmina nie powinna zasłaniać się brakiem funduszy. Jeżeli natomiast zawozi dziecko przy okazji dalszej trasy i później w ten sam sposób odbiera to należy tu zastosować inne rozwiązanie. Będzie to niesprawiedliwe w stosunku do tych, którzy naprawdę jeżdżą 4 razy. Może wystarczyło by tu oświadczenie rodzica, składane pod groźbą odpowiedzialności karnej, więc co do zasady będzie zgodne z prawdą.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25