facebook RSS # #

17.10.2019 23:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-16 14:40       aktualizacja: 2018-11-16 14:43       SĄD
  A A A

Wymiana tablic. NSA: krakowskie ulice Marcika i Danka bez dekomunizacji

Wymiana tablic. NSA: krakowskie ulice Marcika i Danka bez dekomunizacji
Fot. nsa.gov.pl
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie nie wyraził zgody na dekomunizację dwóch krakowskich ulic - Józefa Marcika i Wincentego Danka. W przypadku ulicy Kiejstuta Żemaitisa sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił dwie skargi kasacyjne wojewody małopolskiego w sprawie wyroku WSA, który w kwietniu br. uchylił zarządzenie zastępcze, na mocy którego krakowskie ulice miały zmienić patronów.

W połowie grudnia 2017 r. wojewoda małopolski wydał zarządzenia zastępcze w sprawie zmian nazw trzech ulic: ul. Józefa Marcika na Stefana Korbońskiego, ul. Kiejstuta Żemaitisa na gen. Mieczysława Smorawińskiego oraz ul. Wincentego Danka na Józefa Grzesiaka „Czarnego”. Decyzje zostały podjęte na podstawie ustawy dekomunizacyjnej, zobowiązującej samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Gmina Miejska Kraków zaskarżyła jednak decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargi argumentowano tym, że tylko jednoznaczna ocena danej postaci może stanowić podstawę zastosowania trybu nadzwyczajnego wskazanego w ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego”, a tak w tych trzech przypadkach – zdaniem gminy - nie było.

Zdaniem WSA, wojewoda oparł się na niemiarodajnych opiniach Instytutu Pamięci Narodowej o dekomunizowanych patronach, nie poddając ich ocenie, choć taki był wymóg ustawowy. W sprawie ul. Danka i ul. Marcika WSA uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego, a w przypadku ul. Żemaitisa WSA oddalił skargę Rady Miasta Krakowa.

Dokumenty z NSA będą teraz podstawą odpowiednich zmian w ewidencji ulic i adresów – a co za tym idzie zmian tabliczek z nazwami ulic. Za ich montaż będzie odpowiadał Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

„Właściciele nieruchomości otrzymają również zawiadomienia o zmianie numerów porządkowych budynków i o ciążącym na nich obowiązku wymiany tabliczek z numerami porządkowymi budynków. Ten proces będzie jednak trwał – zawiadomienia kierowane będą indywidualnie, a sprawa dotyczy około 2 tys. osób” – informuje krakowski magistrat.

Kwestie ustawy dekomunizacyjnej wielokrotnie komentował prezydent Jacek Majchrowski, który zwracał uwagę, że dotyka ona on bezpośrednio samorządy i niejednokrotnie dzieli mieszkańców. „Oprócz postaci, które bezspornie negatywnie zapisały się na kartach historii i nie są godne upamiętnienia w jakikolwiek sposób, pojawia się cała masa osób zasłużonych dla walk o niepodległość Polski w okresie zaborów” – zwracał uwagę prezydent.

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Krakowie zmieniono nazwy sześciu ulic.

Józef Marcik był działaczem młodzieżowym, założył w 1938 na terenie podkrakowskich Jugowic młodzieżową organizację Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR) oraz koło Czerwonego Harcerstwa. W czasie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji, m.in. w 1942 zorganizował w Jugowicach młodzieżową grupę Gwardii Ludowej. Zginął zamordowany przez Niemców.

Wincenty Danek to profesor, polonista, pedagog, historyk literatury, który w okresie II wojny światowej organizował tajne nauczanie w okolicach Krzeszowic. Był też rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1956–1972), redaktorem naczelnym „Ruchu Literackiego” i przewodniczącym rady naukowej Instytutu Badań Literackich PAN.

Źródło: UM Kraków
TAGI: SĄD
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25