facebook RSS # #

15.02.2019 23:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-08 14:48       aktualizacja: 2017-03-08 17:19       SEJM
  A A A

Ciąć inaczej. Posłowie Nowoczesnej zgłosili kompromisowy projekt dot. wycinki drzew

Ciąć inaczej. Posłowie Nowoczesnej zgłosili kompromisowy projekt dot. wycinki drzew
Fot. PAP/T.Żmijewski
Przywrócenie opłat za wycinkę oraz obowiązku uzyskania pozwolenia dla niektórych gatunków drzew - zakłada projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody przygotowany przez Nowoczesną.

Posłowie Nowoczesnej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który ma być kompromisem pomiędzy obowiązującymi przepisami prawa, pozwalającymi na masowe dokonywanie wycinki drzew i krzewów, a zbyt restrykcyjnymi przepisami prawa obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2017 r., które były zaskarżane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Projekt zakłada, że podmioty zainteresowane usunięciem określonych drzew lub krzewów będą musiały każdorazowo przed usunięciem uzyskać odpowiednie zgody przewidzianych organów pod warunkiem, że nie są to gatunki drzew o szybkim tempie przyrostu pnia na grubość lub drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 40 cm - w przypadku brzozy, czeremchy, czereśni, daglezji, dębu czerwonego, glediczii trójcierniowej, jesionu, jodły - z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztana jadalnego, kasztanowca - pozostałych gatunków, klonu czerwonego, klonu jawor, klonu zwyczajnego, lipy, metasekwoi chińskiej, modrzewia, olchy, orzecha, sofory chińskiej, sosny, sumaka, świerku, wiązu, wiśni - z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnika olbrzymiego,
c) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Projekt przywraca też opłaty, lecz w zmniejszonej wysokości niż obowiązujące do końca 2016 r, wymienione w art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134). Zmniejszenie opłat sugerował swego czasu Trybunał Konstytucyjny.

Opłaty maksymalne mają być obniżone w stosunku do maksymalnych stawek przyjmowanych w starym rozporządzeniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r w szczególności w stosunku do drzew wolno i bardzo wolno rosnących, gdyż były one kilkadziesiąt złotych większe za cm przy największych obwodach drzew (501 cm).

Projektowana regulacja wprowadza też regułę kompensaty środowiskowej, zgodnie z którą, przy wydawaniu zezwolenia urząd gminy obligatoryjnie ma wskazać ilość, gatunek, rodzaj i miejsce nasadzeń zastępczych. Jak tłumaczą autorzy projektu, jest to odwrócenie reguły z fakultatywnej na obligatoryjną dotyczącą nasadzeń zastępczych.

Decyzja o zezwoleniu ma nakazywać nasadzenia obligatoryjnie a w dopiero przy braku wykonania tego obowiązku albo braku zgłoszenia wykonania tych nasadzeń do urzędu gminy uruchamiać sankcje opłat nakładanych przez urząd gminy.

Drzewa szybko rosnące stanowiące największy problem dla obywateli na prywatnych działkach, w dalszym ciągu będą mogły być wycinane, nawet te przekraczające 100 cm na wysokości 130 cm, ale zastosowano w projekcie ogranicznik w postaci skupisk takich drzew do obszarów nieprzekraczających 50 m2 powierzchni. Ponadto uzupełniono spójność przepisów - w zakresie podmiotów - o użytkowników wieczystych, którzy także na podstawie starej i nowej ustawy mieli pełne prawo do składania wniosków o zezwolenia na wycinkę.

Projekt przewiduje również wprowadzenie nowej kategorii formy ochrony przyrody - zieleni chronionej. Projekt przyznaje radzie gminy kompetencję do uznania określonego elementu lub elementów zieleni za zieleń chronioną, wobec której obowiązują ograniczenia analogiczne jak do pomników przyrody, istniejących obecnie w polskim systemie prawnym. Projekt wychodzi naprzeciw postulatom samorządów, które w obliczu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 grudnia 2016 roku zostały pozbawione narzędzi prawnych służących do powstrzymania likwidacji drzew, krzewów i ich kompleksów, które uznawały za wartościowe ze względu na świadczone przez nie funkcje.

Dotychczas prawo pozwalało obejmować ochroną jedynie jako pomniki przyrody obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej o obiektywnie unikatowej wartości. Autorzy projektu zwracają uwagę, że samorządy muszą dysponować narzędziem prawnym, które pozwoli trwale chronić zieleń, która według obiektywnych kryteriów nie przedstawia unikatowej wartości przyrodniczej, ale ze względu na jej lokalizację albo specyficzne funkcje w konkretnych okolicznościach stanowi wyjątkową wartość. Dotyczy to w szczególności zieleni miejskiej, która mimo braku charakteru pomnikowego ma kluczowe znaczenie dla komfortu życia mieszkańców miast.

mp/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-23 21:14:44
ziomm: Wiem że staroć, ale:
punkt b) - czereśni? Przecież to drzewo owocowe i na takowe zgody nigdy nie były wymagane.
 
2017-03-09 13:13:53
Franek D: Proszę podać projekt Nowoczesnej - wtedy będziemy oceniać?
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25