facebook RSS # #

22.01.2019 16:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-07 11:15       aktualizacja: 2017-07-10 15:42       SEJM
  A A A

Na lokalne drogi. Jest projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Na lokalne drogi. Jest projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych
Fot. Fotolia
Najbiedniejsze samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie na budowę lub przebudowę dróg w wysokości do 80 proc. kosztów realizacji inwestycji – zakłada projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Przychody FDS będą stanowić głównie wpływy z nowo wprowadzanej opłaty drogowej, której stawka została ustalona na poziomie 20 gr za litr paliwa.

Złożony w czwartek przez posłów PiS projekt ustawy przewiduje zmianę zasady finansowania dróg zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Parlamentarzyści zaproponowali utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych, który ma być organem rządowym, zarządzającym systemem dofinansowania budowy i modernizacji dróg gminnych, powiatowych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Instytucja ma zająć się także finansowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym, administrowanym przez samorządy.

W projekcie założono, że FDS będzie funkcjonował na analogicznych zasadach jak działający dotychczas Krajowy Fundusz Drogowy. Natomiast szczegółowe warunki finansowania zadań ze środków funduszu mają być określone w umowach zawieranych przez wojewodę z BGK. Z kolei BGK będzie przekazywało pieniądze wojewodzie, który rozdysponuje je jednostkom samorządu terytorialnego.

Według projektu wysokość wsparcia inwestycji będzie zależała od średniego dochodu na mieszkańca w danym samorządzie. W przypadku JST, w których dochód własny na mieszkańca przekracza 50 proc. średniego dochodu własnego na mieszkańca danego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego w skali kraju, ograniczenie wielkości dofinansowania z FDS wyniesie do 50 proc.

Z kolei gminy i powiaty, które posiadają dochód na mieszkańca poniżej 50 proc. średniego dochodu własnego na mieszkańca danego rodzaju jednostek samorządu terytorialnego, mogą liczyć nawet na 80 procentowe pokrycie kosztów realizacji inwestycji przez FDS.

Projekt ustawy zakłada, że wojewoda będzie przeprowadzał nabór wniosków o dofinansowanie na modernizację lub budowę drogi. Następnie wnioski będą oceniane przez komisję wojewódzką, po czym wybrane projekty inwestycji zostaną skierowane do zatwierdzenia przez ministra infrastruktury i budownictwa. Po pozytywnej weryfikacji przez szefa resortu, wojewoda będzie zawierał umowę z JST i kontrolował realizację umowy.

Posłowie zaproponowali również, aby wnioski szczególnie istotne dla zapewnienia spójności sieci dróg lub bezpieczeństwa ruchu były oceniane bezpośrednio przez ministra, z pominięciem komisji powołanej przez wojewodę.

W projekcie ustawy zaznaczono, że głównym źródłem przychodów FDS będą wpływy z nowowprowadzanej opłaty drogowej. Nowej opłacie podlegać będzie wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych. Wg projektu stawka opłaty drogowej będzie wynosić odpowiednio 200 zł za 1 tys. litrów benzyny lub oleju napędowego i 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

Z szacunków projektodawców wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływy w wysokości ok. 4-5 mld zł rocznie. Połowa kwoty zostanie przeznaczona na Funduszu Dróg Samorządowych natomiast reszta wpływów z opłaty drogowej zasili Krajowy Funduszu Drogowy.

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że „zaproponowane zmiany mają zapewnić większą ilość oraz stabilność środków finansowych na dofinansowanie dróg samorządowych oraz zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji z planowania corocznego”.

mm/ woj/
TAGI: DROGI , SEJM
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-07-13 15:00:10
LDman: Polecam art. 5 i 6 projektu ustawy. Samorządy zobaczą te środki jak świnia niebo.
 
2017-07-12 12:43:24
Ngewo: No tak. Ale wydatki rosną a drogi budować trzeba więc co by nie powiedziano że się nie buduje to się wprowadzi dodatkowy podatek gdzie poło wa pójdzie na drogi a połowa na łatanie dziury. Ehh ...500+, mieszkanie plus, itd a ktoś za to płacić musi.
 
2017-07-12 11:45:41
Tom: Dokładnie tak taki podatek jest w paliwie ,więc nie rozumiem dlaczego chcą podatku- ludzie pamiętają PAMIETAMY !!!!!! Paliwo jest i tak drogie porównując ile może kupić przeciętny Niemiec,francuz,Anglik itp. za mieśięczną średnią pensję
 
2017-07-10 10:57:58
Piotr: Już dawno taka opłata funkcjonuje. Przecież około połowy lat 90-tych podatek drogowy od samochodów osobowych został włączony do ceny paliwa.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25