facebook RSS # #

15.02.2019 23:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-15 17:25       aktualizacja: 2017-09-19 09:29       SEJM
  A A A

Zwolnienia w JST. Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych i zwolnieniach asystentów

Zwolnienia w JST. Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych i zwolnieniach asystentów
Fot. Fotolia
Umowy z doradcami i asystentami w urzędach gminy, starostwach i urzędach marszałkowskich wygasną po upływie 14 dni od wejścia w życie przepisów – zakłada nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, którą w piątek uchwalił Sejm.

W piątek w Sejmie odbyło się głosowanie nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. Nowela usuwa z obowiązujących przepisów regulację, na podstawie której wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mogą zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów w urzędzie gminy, starostwie czy urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji. Pracownicy samorządowi będą mogli być zatrudniani tylko na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych autorstwa Kukiz’15 opowiedziało się 263 posłów, 164 było przeciw, a 8 posłów wstrzymało się od głosu.

Pierwotnie projekt ustawy przewidywał, że umowy z obecnie zatrudnionymi doradcami i asystentami miałyby ulec rozwiązaniu z dniem wejścia w życie ustawy. Podczas prac w komisjach termin ten zmieniono na 14 dni od daty wejścia w życie przepisów.

Jak podkreślili autorzy projektu w uzasadnieniu, tzw. „gabinety polityczne" funkcjonujące na szczeblu samorządowym „stają się przyczółkiem do tworzenia miejsc pracy dla osób związanych partyjnie z urzędującym wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, starostą czy marszałkiem województwa, a doradcy i asystenci nie posiadają żadnych kwalifikacji do zajmowania takiego stanowiska”.

Według posłanki Haliny Rozpondek (PO), w obecnie obowiązującej ustawie "zapis mówiący o zatrudnianiu pracowników samorządowych na stanowiskach doradców i asystentów jest fakultatywny, a większość jednostek samorządu terytorialnego w ogóle ich nie powołała".

W ocenie posła Piotra Zgorzelskiego (PSL) oszczędności, jakie mają przynieść nowe przepisy, będą znikome. „Jeśli ktoś pracuje w gabinecie politycznym marszałka to jest osobą, która wypełnia tę dyspozycję zaufania, dobrej współpracy. Nawet jeżeli przestanie być członkiem gabinetu politycznego to z pewnością znajdzie miejsce wśród współpracowników” – powiedział Serwisowi Samorządowemu PAP.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie i marszałkowie województw mają możliwość zatrudniania asystentów i doradców na podstawie umowy o pracę odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim. Jak podkreślają autorzy nowelizacji, ustawa nie określa zadań, jakie wykonywać mają osoby zatrudnione na tych stanowiskach.

Przepisy regulują natomiast liczbę zatrudnionych doradców i asystentów, która nie może przekroczyć w gminach do 20 tys. mieszkańców - trzech osób, w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz w powiatach – pięciu osób, a w pozostałych gminach oraz województwach – siedmiu osób. Zatrudnienie doradców i asystentów następuje na czas pełnienia funkcji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka.

Z danych zebranych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za 2015 r. wynika, iż zatrudnienie na stanowiskach doradców i asystentów w administracji samorządowej w skali kraju wynosi w przybliżeniu ok. 900 osób.

dap/
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-20 09:47:12
Dolphin: Pierwsze zdanie wpisu BMK jest najprawdziwszą prawdą ale również główną przyczyną dlaczego to wszystko wygląda tak jak wygląda.
Od siebie dodam tylko tyle, że ta nowelizacja pod kątem zakresu problemów które " naprawia" w odniesieniu do zatrudnienia i pracy w samorządach, to po prostu kpina. Podstawowe problemy nadal pozostają nierozwiązane. Tak więc patologia w samorządach będzie trwać w najlepsze bo nad kolejną ewentualną nowelizacją znów będą rozmyślać minimum 2 lata. Gratulacje panowie posłowie i panie posłanki.
 
2017-09-18 13:09:25
janka: Nie wiem, czy posłowie są tak ,delikatnie mówiąc, mało inteligentni, czy naiwni. Przecież nikt tych doradców i asystentów nie zwolni z pracy, nie opuszczą urzędu, wylądują tylko w jakimś wydziale na innym stanowisku. Tak więc nie będzie żadnych oszczędności. Znowu dzielenie skóry na niedźwiedziu :)
 
2017-09-18 08:22:35
BMK: Nasi politycy to konglomerat dyletantów niemających pojęcia o funkcjonowaniu państwa. Likwidując te stanowiska spowodują, że asystenci i doradcy zostaną zatrudnieni na czas nieokreślony na stanowiskach urzędniczych i będzie ich trudniej zwolnić. Wracając do posłów moim marzeniem jest ograniczenie "posłowania" i "senatorzenia" do dwóch kadencji..
 
2017-09-15 19:26:28
obywatel: W samorządzie likwidują, a co z administracją rządową? Zacząć trzeba od góry.
 
2017-09-15 14:33:42
jst: Raczej szykują się masowe zagęszczania wydziałów, departamentów i innych samorządowych struktur. Jak już wójt, burmistrz, prezydent, starosta czy marszałek wcześniej upchnął swojego to i nie da go skrzywdzić teraz.
 
2017-09-15 13:46:22
jotka: Jak to mawiał Lejzorek Rojtszwaniec: zwalniają, to będą przyjmować.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25