facebook RSS # #

22.01.2019 05:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-11-08 15:43       aktualizacja: 2017-11-08 15:53       SEJM
  A A A

Ochronią zwierzęta. PiS proponuje doprecyzowanie obowiązków gmin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Ochronią zwierzęta. PiS proponuje doprecyzowanie obowiązków gmin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Wprowadzenie obowiązku oznakowania psów, stworzenie centralnego rejestru zwierząt i doprecyzowanie obowiązków  gmin w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - zakłada projekt ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS.

Celem projektowanej regulacji jest m.in. wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu oraz wprowadzenie kontroli wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności pod względem ich celowości i ostatecznego przeznaczenia.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie na odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami samorządy otrzymują ponad 100 mln zł. Zdaniem autorów regulacji ustawa o ochronie zwierząt, nakładając na gminy to zadanie własne, nie precyzuje wystarczająco ich obowiązków w tym zakresie co powoduje, że większość samorządów nie realizuje tego zadania właściwie.

„Doprowadza to do sytuacji, że w polskich schroniskach ginie co czwarty pies, a 80 proc. środków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami otrzymują firmy wyłapujące, nie sprawując w rzeczywistości żadnej opieki. Cała procedura opieki jest nieefektywna i nie podlega żadnej kontroli ze strony płatników za usługi - czyli samorządów" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Dlatego w projekcie zaproponowano wprowadzenie powszechnego obowiązku oznakowania psów. Obecnie jest to jedynie uprawnienie każdego właściciela. Według autorów projektu brak tego obowiązku uniemożliwia określenie faktycznej skali zjawiska bezdomności w kraju. „To samo zwierzę może być kilkukrotnie odławiane i ponownie wypuszczane co prowadzi do nadużyć w zakresie wydatkowania pieniędzy publicznych przeznaczonych na realizację programów zapobiegania bezdomności" - wskazano w uzasadnieniu.

Projekt zakłada też stworzenie centralnej bazy danych prowadzonej przez Głównego Inspektora Weterynarii. Baza ma umożliwić właściwą identyfikację zwierzęcia.

Projektowana regulacja przewiduje także zwiększenie odpowiedzialności właścicieli lub opiekunów za swoje zwierzęta, poprzez wprowadzenie obowiązku polegającego na niezwłocznym zawiadomieniu najbliższego schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub Policji w przypadku ucieczki lub zagubienia się zwierzęcia. Właściciel lub opiekun psa w przypadku jego ucieczki będzie także musiał podjąć inne działania w celu jego odnalezienia.

Projekt zakłada również doprecyzowanie obowiązków straży gminnej i policji w przypadku, kiedy uprawniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt odbiera zwierzę w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia. Obowiązek ten polegałby na udzieleniu asysty, szczególnie w przypadku, kiedy właściciel lub opiekun zwierzęcia nie zgadza się na jego odbiór i stawia opór.

Autorzy regulacji zaproponowali też doprecyzowanie obowiązków gmin w przypadku odebrania zwierzęcia, które padło ofiarą znęcania, w zakresie ponoszenia kosztów tymczasowej opieki nad nim. W uzasadnieniu wskazano, że organy gmin często odmawiają pokrywania kosztów opieki nad zwierzęciem, które ponoszone są z własnych środków organizacji. W konsekwencji doprowadza to do zaniechania odbioru zwierząt przez przedstawicieli organizacji społecznych w przypadkach zagrożenia ich zdrowia lub życia z uwagi na brak środków finansowych na ich utrzymywanie.

Projekt zakłada również m.in. wprowadzenie zakazu utrzymywania psów na uwięzi w sposób stały, zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych w celu pozyskiwania futer, podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzęciem lub zabicie go, a także wprowadzenie zakazu uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia świadomości oraz wprowadzenie wyjątku w tym zakresie, dotyczącego tzw. uboju rytualnego.

Według projektodawcy nowa ustawa nie przyniesie negatywnych skutków finansowych dla Skarbu Państwa, wręcz przeciwnie, pozwoli ograniczyć wydatki budżetowe związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiem bezdomności wśród zwierząt. W przypadku gmin nieposiadających środków na dostosowanie się do zmian określonych w art. 1 pkt 12, w zakresie zmiany brzmienia art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, zalecono rozważenie wprowadzenia na okres przejściowy 1 roku opłaty od posiadania psów.

Marcin Przybylski

 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-11-14 14:11:14
gość: Dlaczego według tego projektu ,pies rasowy' to pies z rodowodem organizacji zrzeszonych w dwóch organizacjach międzynarodowych,
z których pierwsza Fédération Cynologique Internationale (FCI) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Belgii (od 1911 r), a druga Alianz Canine Worldwide (ACW) jest fundacją zarejestrowaną w Hiszpanii (od 2012 r.). A gdzie reszta?
UCI - United kennel Clubs International e.V. - Niemcy, 1976 r.
IKU - International Kennel Union - Rosja, 1993 r.
WKU - World Kennel Union - Ukraina, 2012 r.
I pewnie jeszcze inne takie organizacje istnieją na świecie. Od kiedy to do ustawy wprowadza się definicje odnoszące się do istnienia jakiś tam stowarzyszeń czy fundacji zagranicznych, o których to funkcjonowaniu nic nie wiemy.
 
2017-11-14 14:10:12
gość: Dlaczego według tego projektu ,pies rasowy' to pies z rodowodem organizacji zrzeszonych w dwóch organizacjach międzynarodowych,
z których pierwsza Fédération Cynologique Internationale (FCI) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Belgii (od 1911 r), a druga Alianz Canine Worldwide (ACW) jest fundacją zarejestrowaną w Hiszpanii (od 2012 r.). A gdzie reszta?
UCI - United kennel Clubs International e.V. - Niemcy, 1976 r.
IKU - International Kennel Union - Rosja, 1993 r.
WKU - World Kennel Union - Ukraina, 2012 r.
I pewnie jeszcze inne takie organizacje istnieją na świecie. Od kiedy to do ustawy wprowadza się definicje odnoszące się do istnienia jakiś tam stowarzyszeń czy fundacji zagranicznych, o których to funkcjonowaniu nic nie wiemy.
 
2017-11-09 10:03:39
urzędnik: Ręce opadają. A co ze szczeniakami, nowo narodzonymi gdzieś na dziko, tam nie ma czipów więc kto będzie ponosił koszty czipowania znowu Gmina? Co ze zgonami zwierzęcia ? kto będzie to nadzorował, czy zwierzę było uśmiercone celowo czy samo zdechło. Tak kolejny marzycielski punkt to ponoszenie kosztów opieki tymczasowej i znowu Gmina! Autorzy projektu to chyba myślą że Gmina to taka studnia bez dna gdzie tylko pojawi się jakiś koszt to do Gminy. Na posiadanie zwierząt czyt. psów ludzie powinni posiadać pozwolenie i aby je otrzymać musieliby spełnić warunki dobrostanu. Wtedy można czipować, sterylizować i kastrować. A nie to co jest wyprawiane teraz, tylko płać i płacz. Tu nie ma żadnych rozwiązań systemowych mających na celu ograniczenie populacji bo to że się je zaczipuje jeszcze nie oznacza że nie będą się rozmnażać.
 
2017-11-09 07:44:51
Parano: Już teraz tzw. organizacje ochrony zwierząt są aroganckie i większości przypadków nie kierują się żadnymi przesłankami merytorycznymi tylko jada na akacje z założeniem, że odbiorą zwierzę bez względu na to co zastaną na miejscu albo jakie będą wyjaśnienia. Gminy już ponoszą ogromne wydatki na ochronę zwierząt a teraz będą jeszcze większe w tym będą utrzymywać stowarzyszenia ochrony zwierząt. Po drugie każdy kto był w schronisku jakiekolwiek by ono nie było żaden pies nie jest tam szczęśliwy a często są tam od kilku lat i tak wegetują. Należałoby pomyśleć o eutanazji po jakimś czasie pobytu w schronisku, ale każdy się boi podjąć temat bo zaraz poleje się fala hejtu i zostanie wzięty za zwyrodnialca a nikogo nie interesuje, że samorządy za pobyt jednego psa mogą zapłacić po kilkanaście tysięcy złotych a te pieniądze mogłyby być chociaż przeznaczone na obiady dla dzieci z ubogich rodzin czy inne cele. Moim zdaniem należałoby by pomyśleć o eutanazji nawet po rocznym okresie przebywania psa w schronisku oraz jednocześnie zwiększyć kary za porzucanie zwierząt.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25