facebook RSS # #

10.12.2019 15:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-04 12:35       aktualizacja: 2018-01-04 13:37       SEJM
  A A A

Rejestr bez opłat. ZGWRP przeciwko opłatom za korzystanie przez gminy z centralnego rejestru zwierząt

Rejestr bez opłat. ZGWRP przeciwko opłatom za korzystanie przez gminy z centralnego rejestru zwierząt
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Gminy wiejskie nie chcą opłat za korzystanie z centralnego rejestru zwierząt, które zaproponowano w projektach ustaw przygotowanych przez PiS oraz PO. 

Związek Gmin wiejskich RP przygotował opinię na temat dwóch poselskich projektów zmieniających ustawę o ochronie zwierząt. Odrębne projekty zgłosiły PiS i PO.

Przedstawicielom gmin wiejskich nie spodobał się pomysł zawarty w obu regulacjach. Chodzi o wprowadzenia opłat za korzystanie przez jednostki samorządu gminnego z centralnego rejestru znakowanych zwierząt. Według ZGWRP rozwiązanie to jeszcze bardziej podniesie koszty gmin związane z wdrażaniem tych ustaw.

Związek zaproponował wyłączenie gmin z obowiązku wnoszenia opłat za udostępnianie danych z rejestru tłumacząc to tym, że to właśnie gminy w znacznej mierze obciążone będą kosztami ochrony zwierząt nałożonych nową ustawą i to w odniesieniu do zwierząt domowych jak i gospodarskich.

„Gminy także, jako kluczowi gracze w systemie ochrony zwierząt i zwalczania ich bezdomności, nie mogą występować w roli petenta w stosunku do partnerów systemu. Ciągłość, szybkość i nieograniczony dostęp do bazy rejestrowej będą narzędziem wspierającym skuteczne działania" - napisano w opinii ZGWRP.
  
Zarząd Związku negatywnie ocenił też propozycję zawartą w projekcie PiS dotyczącą zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych. Zdaniem samorządowców regulacja ta może spowodować upadek kilkuset farm w Polsce nastawionych na hodowlę tych zwierząt, a to skutkować będzie likwidacją miejsc pracy i spadkiem dochodów ludności wiejskiej.

ZGWRP pozytywnie odniósł się natomiast do propozycji ustawowego obowiązku znakowania (czipowania) szczególnie psów i fakultatywnie kotów, wraz z wprowadzeniem centralnego systemu ewidencji tych zwierząt. Tego typu działania w opinii Związku mogą przyczynić się do ograniczenia ilości zwierząt nie posiadających właściciela, biegających dziko w terenie i ulegających wypadkom komunikacyjnym, co w konsekwencji powoduje ich cierpienie fizyczne oraz psychiczne, jak również skutkuje wysokimi wydatkami gmin związanymi z wyłapywaniem zwierząt i umieszczaniem ich w schroniskach.

Samorządowcom spodobał się też pomysł określający warunki jakie muszą spełniać schroniska dla zwierząt bezdomnych w zakresie 50 proc. (a nawet 60 proc.) potwierdzonej adopcji przyjętych do schroniska zwierząt, w przypadku starania się danego schroniska o zgodę na prowadzenie działalności nadzorowanej.

Zdaniem ZGWRP należy także zastanowić się nad ustawowym wzmocnieniem zadań powiatów o charakterze pomocniczości w zakresie spełniania roli lidera w budowie nowych schronisk dla zwierząt, służącym wielu gminom w granicach powiatu.

mp/
TAGI: GMINA , SEJM
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-05 08:10:36
OldestWoman: Centralny system ewidencji znakowanych psów i kotów. Oczywiście razem z ich właścicielami i ich danymi osobowymi. W ilu jeszcze "centralnych systemach", do których dostęp będzie miał nie wiadomo kto, się znajdziemy? O jakiej ochronie danych osobowych w ogóle mówimy? Im bardziej chronione są dane, tym więcej możliwości ich bezprawnego pozyskania. Zupełnie, jak z ochroną środowiska - im bardziej "chronione", tym bardziej dewastowane (patrz puszcza). A poza tym: będziemy utrzymywali tysiące zwierząt, a ludzie będą umierali w kolejkach do lekarzy.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25