facebook RSS # #

20.10.2019 22:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-18 13:07       aktualizacja: 2018-07-18 13:19       SEJM
  A A A

VAT dla gmin. Sejmowa komisja samorządu przedstawiła plan pracy na II półrocze 2018 r.

VAT dla gmin. Sejmowa komisja samorządu przedstawiła plan pracy na II półrocze 2018 r.
Fot. PAP/R.Guz
Udział samorządów we wpływach z podatku VAT, przeciwdziałanie depopulacji gmin, problemy JST w stosowaniu przepisów o dostępie do informacji publicznej - to niektóre z tematów, jakimi po wakacjach zajmie się sejmowa komisja samorządu.

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła plan pracy w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2018 r.  

Wrzesień

Tuż po wakacjach posłowie zapoznają się z informacją MSWiA na temat problemów jednostek samorządu terytorialnego w stosowaniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ewentualnych kierunkach nowelizacji tej ustawy.

We wrześniu komisja rozpatrzy też informację ministra edukacji na temat skutków wdrażanych zmian w systemie finansowania oświaty oraz planowanych zmianach w zakresie finansowania zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym sposobu naliczania i podziału subwencji oświatowej.

Jeszcze we wrześniu posłowie zajmą się procesem tworzenia metropolii śląskiej oraz wysłuchają informacji na temat funkcjonowania samorządowych instytucji kultury na przykładzie miasta Żywca.

Październik


W październiku minister energii przedstawi posłom temat tzw. „mocy biernej" i związane z nim problemy przy modernizacji oświetlenia ulicznego przez samorządy.

Komisja rozpatrzy także informację ministra edukacji o skutkach wzmocnienia roli kuratora oświaty oraz ograniczenia samodzielności JST w realizacji zadań własnych z zakresu oświaty.

Również w październiku odbędzie się posiedzenie, na którym pojawi się temat funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie miasta Płocka.

Parlamentarzyści pochylą się także nad informacją ministra rozwoju na temat przeciwdziałania depopulacji i peryferyzacji. Podczas posiedzenia zostaną zaprezentowane narzędzia przeciwdziałania tym zjawiskom, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania wobec miejscowości zagrożonych zanikiem.

Posłowie planują też wysłuchanie stanowiska ministra finansów w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów. Chodzi m.in. o przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług.

Listopad


Na jednym z listopadowych posiedzeń sejmowej komisji samorządu zostanie rozpatrzona informacja MSWiA na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego w warunkach jego fakultatywności oraz analiza przyczyn obniżeń w zwrocie gminom części poniesionych wydatków.

Na listopad zaplanowano też pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 2641) oraz rozpatrzenie informacji ministra infrastruktury o realizacji inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, współfinansowanych z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - kierunki wsparcia i kryteria wyboru samorządów.

Grudzień

Posłowie komisji planują wysłuchać sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24).

 Jeszcze przed końcem roku komisja zajmie się stanem zaawansowania „Smart city" wśród polskich samorządów oraz rozpatrzy informację ministra finansów na temat uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów.

mp/    
TAGI: FINANSE , SEJM
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25