facebook RSS # #

20.10.2019 22:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-12 14:59       aktualizacja: 2018-09-12 09:44       SEJM
  A A A

Długi jst. Ruszyły prace nad projektem mającym ograniczyć możliwości zadłużania samorządów

Długi jst. Ruszyły prace nad projektem mającym ograniczyć możliwości zadłużania samorządów
Fot. Kancelaria Sejmu

Zwiększenie kontroli nad zadłużaniem się samorządów, uelastycznienie gospodarki finansowej jst, możliwość restrukturyzacji długów – to główne założenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych nad którym ruszyły prace w Sejmie.


 „To krok we właściwym kierunku” – ocenił regulację podczas pierwszego czytania w Sejmie sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski. Sprzeciw strony samorządowej wywołuje jednak sposób wyliczania wskaźnika zadłużenia jst, który ma przestać uwzględniać dochody ze sprzedaży majątku.


Wskaźnik spłaty zadłużenia po nowemu


Największe zmiany, jak mówił posłom podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński, projekt wprowadza w zakresie kontroli poziomu zadłużenia jst, a rozwiązanie jest pochodną postulatów zgłaszanych przez same samorządy, Regionalne Izby Obrachunkowe czy Najwyższą Izbę Kontroli.


Kiedy projekt wejdzie w życie, przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, uwzględniane będą także "te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu". Obecnie, jak podkreśla Ministerstwo Finansów, niektóre JST korzystają z takich instrumentów, obchodząc wskaźnik zadłużenia.


Chodzi nie tylko o pożyczki zaciągane w parabankach, ale też - jak wskazano w uzasadnieniu projektu - o "umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu (…), w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu".


Po zmianie, wszystkie zobowiązania samorządów, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki zostaną objęte ograniczeniem, takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek, a samorządy przed ich zaciągnięciem będą zobowiązane do uzyskania opinii RIO.


Projekt zakłada też, że limitem spłaty zadłużenia objęte zostaną wszystkie wydatki na obsługę długu (czyli także np. prowizje i opłaty), a wolne środki zostaną wyłączone z reguły dotyczącej zrównoważenia budżetu, określonej w ustawie o finansach publicznej, aby samorządy nie zaciągały nadmiernych kredytów.


To „wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów” – przekonywał Robaczyński. Propozycja uwidocznienia instrumentów finansowych, traktowania ich jak normalne zobowiązania działa na korzyść i bezpieczeństwo samorządów - zgadzał się Świętalski. Podkreślał jednocześnie, że nie chce, by jst odpowiadały za długi Ostrowic (najbardziej zadłużona i likwidowana gmina w Polsce), bo większości z nich inżynieria finansowa nie dotyczy.


Punkt sporny


Rządowy projekt zakłada też, że przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia samorządów nie byłyby brane pod uwagę dochody ze sprzedaży majątku. Projekt ustawy przewiduje jednak, że wykonane dochody ze sprzedaży majątku mogą być źródłem wcześniejszej spłaty długów. Nowelizacja miałaby wydłużyć do 7 lat okres, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia.


Resort chce w ten sposób ograniczyć incydentalne zdarzenia, które mogą wpływać na możliwości JST w zakresie spłaty zadłużenia. Ponadto wyliczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia byłyby oparte na danych z wykonania budżetu, a nie z planowania.


MF przyznaje, że liczenie sprzedaży majątku jako elementu poprawiającego możliwość zadłużania się samorządu to rozbieżność między rządem, a stroną samorządową. „Wyprzedaż własnego majątku nie powinna poprawiać zdolności kredytowej” – mówił Robaczyński. „Chcielibyśmy, by majątek był uwzględniany” – apelował Świętalski. MF zadeklarowało, że moment wejścia w życie tego przepisu zostanie określony na rok 2026, by dać samorządom czas na przygotowanie się do tak liczonego wskaźnika.


Restrukturyzacja samorządowych długów i uelastycznienie finansów


Zaproponowane rozwiązania mają też umożliwić restrukturyzację długu samorządów poprzez spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Projekt znosi też obowiązujące ograniczenia we wcześniejszej spłacie zadłużenia samorządów.


Obecnie jeśli jednostka samorządu terytorialnego nie ma nadwyżki bieżącej z ostatnich trzech lat, a posiada własne środki, nie może przeznaczyć ich na wcześniejszą spłatę długów, bo nie pozwala na to art. 243. Ustawy o finansach publicznych. Po zmianach JST jeśli tylko będą posiadały wolne środki, pochodzące np. ze zwrotu udzielonej pożyczki czy z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, będą mogły przeznaczyć je na wcześniejszą spłatę zadłużenia.


Oprócz uszczelnienia systemu samorządowych finansów MF chce też uelastycznić gospodarkę finansową w samorządach. Zgodnie z projektem, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie mógł dokonywać zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki, w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.


Do dalszych prac nad projektem połączone komisje Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powołały podkomisję.


js/


TAGI: FINANSE , PRAWO , SEJM
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25