facebook RSS # #

20.10.2019 22:41

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-10-30 14:24       aktualizacja: 2018-10-30 14:38       SEJM
  A A A

Tak dla zgromadzeń. Posłowie chcą zakazać ingerencji wojewodów i władz gmin w wolność zgromadzeń

Tak dla zgromadzeń. Posłowie chcą zakazać ingerencji wojewodów i władz gmin w wolność zgromadzeń
Fot. PAP/J.Turczyk
Wojewoda, ani wójt nie będą mogli zakazać zgromadzenia, przymusowo ingerować w jego przebieg, ani go rozwiązać - przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach przygotowany przez grupę posłów PiS, Nowoczesnej, Kukiz 15 i niezależnych.

Zdaniem autorów projektu wielokrotne nowelizacje ustawy z 1990 r. Prawo o zgromadzeniach rozszerzające uprawnienia urzedników do ingerowania w tym zakresie dowodzą, że politycy mają tendencje do ograniczania wolności zgromadzeń. Dlatego zaproponowali regulacje uniemożliwiające ich ingerencję w tym zakresie.

Zgodnie z art. 2 projektu „organy państwa ani samorządu terytorialnego nie mają prawa zakazać odbycia zgromadzenia, przymusowo ingerować w jego przebieg ani go rozwiązać".

Zdaniem autorów projektu organ gminy ani ktokolwiek inny, nie powinien mieć uprawnień do rozwiązania zgromadzenia, gdyż takie uprawnienia zawsze będą grozić ich nadużywaniem i próbami rozwiązywania zgromadzeń niewygodnych dla władzy.

Zgodnie z projektem w przypadku, jeśli uczestnicy zgromadzenia dopuszczają się wykroczeń lub przestępstw, do interwencji uprawnieni będą funkcjonariusze Policji na zasadach ogólnych.  

Ponadto nowa ustawa znosi możliwość pociągania przewodniczącego zgromadzenia do odpowiedzialności za czyny dokonywane bez jego zgody przez uczestników zgromadzenia.

Projekt zakłada też zniesienie obowiązku zawiadamiania o zgromadzeniach oraz związanego z tym obowiązku noszenia przez przewodniczącego zgromadzenia zaaprobowanych przez urzędników identyfikatorów. Jak tłumaczą autorzy projektu, zawiadomienie o chęci odbycia zgromadzenia powinno być uprawnieniem organizatora, z którego może on skorzystać (chcąc np. zapewnić sobie „rezerwację" miejsca, zabezpieczenie zgromadzenia przez policję albo udostępnienie drogi z zamknięciem jej dla normalnego ruchu drogowego), ale nie musi.

Obecnie zawiadomienia nie wymagają np. zgromadzenia spontaniczne, a także odbywane w ramach działalności związków wyznaniowych oraz oczywiście organizowane przez organy państwa lub samorządu terytorialnego. Według projektodawcy skoro w tych przypadkach jest to możliwe i nie wiąże się z żadnym zagrożeniem, to powinno dotyczyć to również i innych zgromadzeń.

Nowa ustawa uniemożliwia też wojewodzie faktycznego zakazania odbycia zaplanowanego zgromadzenia poprzez wydanie rozporządzenia porządkowego, na przykład zamykającego miejsce zgromadzenia dla ruchu.

Zgodnie z projektem wolność organizowania zgromadzeń powinien mieć (zgodnie z literalnym zapisem art. 57 Konstytucji RP) każdy, w tym również osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych. W uzasadnieniu wskazano jednak, że obecny zapis ustawy odbiera to prawo - również w zakresie zgromadzeń niepublicznych - osobom niepełnoletnim oraz choćby częściowo ubezwłasnowolnionym.

Zdaniem autorów projektu takie ograniczenie nie mieści się w zakresie dopuszczalnych ograniczeń „koniecznych w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób".

Historia ograniczania wolności zgromadzeń

Zgodnie z art. 57 Konstytucji RP wolność zgromadzeń zalicza się do podstawowych wolności obywatelskich. Od momentu uchwalenia w 1990 r. ustawy Prawo o zgromadzeniach była ona wielokrotnie nowelizowana.

W 2012 r. z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego zmieniono przepisy m.in. w zakresie przyspieszenia terminu, w którym organizator zgromadzenia ma obowiązek zawiadomić organ gminy o zamiarze jego odbycia, a także zwiększono wymogi formalne, jakie musi dopełnić organizator zgromadzenia. Nowela nałożyła też na przewodniczącego zgromadzenia odpowiedzialność za zachowanie jego uczestników oraz zwiększyła liczbę przyczyn, z powodu których organ gminy może wydać zakaz odbycia zgromadzenia lub je rozwiązać.

Niektóre z tych zmian zostały uznane za sprzeczne z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, co doprowadziło do uchwalenia w lipcu 2015 r. nowej ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Nowa ustawa jednak utrzymała większość dotychczasowych ograniczeń (z wyjątkiem dla tzw. zgromadzeń spontanicznych), rozszerzając dodatkowo zakres ich stosowania na zgromadzenia liczące mniej niż 15 osób oraz zgromadzenia przeprowadzane w ramach kampanii referendalnej przed referendum lokalnym - do tej pory nie było obowiązku zawiadamiania o takich zgromadzeniach, a co za tym idzie - nie można było zakazać ich organizowania pod karą grzywny.

Na początku 2017 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa o zgromadzeniach, uprzywilejowująca tzw. zgromadzenia cykliczne i zakazująca odbywania zgromadzeń w odległości mniejszej niż 100 metrów od innego zgromadzenia.

mp/

TAGI: PRAWO , SEJM
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-10-31 07:50:09
Eska: Ot i wszystko jasne! Na czele zgromadzeń lub w tle oczywiście działacze z PO i .N.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25