facebook RSS # #

14.10.2019 19:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-12 07:12       aktualizacja: 2019-07-12 07:31       SEJM
  A A A

Seniorzy doradzą. Posłowie PO-KO chcą aby samorządy miały obowiązek tworzenia rady seniorów

Seniorzy doradzą. Posłowie PO-KO chcą aby samorządy miały obowiązek tworzenia rady seniorów
Fot. Fotolia
Posłowie chcą, aby samorządy miały obowiązek tworzenia rady seniorów, jeśli z wnioskiem o jej powołanie wystąpi co najmniej 100 mieszkańców. 

Posłowie PO-KP złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie wojewódzkim. Regulacja wprowadza przepis, zgodnie z którym rada gminy będzie zobligowana do utworzenia rady seniorów, jeżeli z wnioskiem wystąpi co najmniej 100 mieszkańców danej gminy, z których każdy ukończył 60 lat.

Autorzy projektu wskazują, że w obecnym stanie prawnym, brak jest przepisów umożliwiających pokrycie przez samorząd kosztów działalności rady seniorów. Dlatego w projekcie zaproponowano rozszerzenie ustawy o samorządzie gminnym o przepisy dające podstawę do tego, aby rada gminy mogła dofinansować działalności rad seniorów poprzez możliwość przyznania diety lub zwrot kosztów podróży związanych z funkcjonowaniem rady seniorów. 

Ponadto w regulacji zaproponowano nałożenie na rady gmin powyżej 20000 mieszkańców obowiązku utworzenia rady seniorów w przypadku, gdy z wnioskiem o powołanie rady wystąpi 100  mieszkańców. 

Zdaniem posłów nie będzie to stanowiło ingerencji w samodzielność gminy. „Rada seniorów jest ciałem o charakterze doradczym na forum, którego przedkładane mogą być sprawy szczególnie istotne z punku widzenia seniorów zamieszkujących daną gminę, powiat czy województwo. Ostateczne, wiążące decyzje może podjąć jedynie właściwy organ samorządu terytorialnego” – podkreślono w uzasadnieniu projektu. 

Ponadto w art. 2 i 3 projektu przewidziano zmianę przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa tak, aby właściwe organów stanowiących tych jednostek samorządu upoważnione były do tworzenia rad seniorów. Przepisy regulujące zasady działania oraz finansowania rad seniorów byłyby tożsame na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. 

Obecnie gminne rady seniorów powoływane są na podstawie wprowadzonego nowelizacją z 2013 r., art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, jako ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym.

Rady seniorów składają się z przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Zgodnie z art. 5c ww. ustawy rada gminy może utworzyć radę seniorów, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. 

mp/
TAGI: SEJM
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25