facebook RSS # #

25.04.2018 16:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2014-01-09 15:28       aktualizacja: 2014-01-09 16:01       ODPADY
  A A A

Punkt wyjścia. Zespół już pracuje nad zmianami w ustawie śmieciowej

Punkt wyjścia. Zespół już pracuje nad zmianami w ustawie śmieciowej
Fotolia

W środę, 8 stycznia rozpoczął prace powołany przez ministra środowiska zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie propozycji zmian w ustawie śmieciowej. Zespół tworzą przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy oraz eksperci.

Jak relacjonuje członek zespołu, wójt Starych Bogaczowic, Leszek Świętalski pierwsze spotkanie poświęcone było w całości prezentacji stanowisk i oczekiwań dotyczących zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Wójt poinformował, że podczas pierwszego posiedzenia nowy minister środowiska Maciej Grabowski zastrzegł, że zespół nie będzie się zajmował przetargami na wywóz śmieci. Według ministra temat jest zamknięty, a resort nie przewiduje zmian w tym zakresie.

W trakcie spotkania Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich RP przedstawił uczestnikom stanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich. Samorządy zaproponowały w nim m.in doprecyzowanie kluczowych dla systemu gospodarki odpadami pojęć: „właściciela nieruchomości” – obejmujące najemcę, lokatora, współwłaściciela oraz mieszkańca lokalu zajętego samowolnie w dobrej jak i złej wierze, „nieruchomości zamieszkałej”, „nieruchomości niezamieszkałej”.


Gminy wiejskie chcą też pozostawienia im więcej swobody w organizacji systemu zbiórki i segregacji odpadów oraz w doborze i ustalaniu metod i stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ich zdaniem należy wprowadzić zasadę, że tylko organowi wykonawczemu przysługuje inicjatywa w zakresie ustalania wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na podstawie kalkulacji rzeczywistych kosztów funkcjonowania system.

W postulatach ZGWRP znalazły się też m.in. zmiana systemu naliczania i windykacji opłat, oraz ustanowienie zasady, że Minister Finansów jest organem właściwym do wydawania przepisów wykonawczych oraz interpretacji dotyczących ustalania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz ich egzekucji.

Prace zespołu mają zakończyć się już w kwietniu tego roku i będą podzielone na trzy etapy: I poświęcony zostanie diagnozie i analiza obecnego stanu, II – identyfikacji najważniejszych problemów, a ostatni wypracowaniu rekomendacji.

Leszek Świętalski informuje, że nie została jeszcze określona ścieżka legislacyjna, jaką będą przeprowadzone zmiany w ustawie. – Wiadomo jedynie, że sprawy wymagające pilnej nowelizacji zostaną wprowadzone szybszym trybem, natomiast zasadnicze zmiany będą wymagały dłuższego czasu – zaznacza wójt.

Następne posiedzenie zespołu wyznaczono na 22 stycznia 2014. Do 17 stycznia członkowie zespołu mają złożyć wstępne propozycje zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.


mp/Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2014-01-10 10:37:23
Zero tolerancji dla kolejnej afery...: Miałam taki oto sen. Stanęłam przed Komisją Europejską aby sprawozdawać o sytuacji w polskich odpadach po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wysoki Komisarz zaczął przesłuchanie od stwierdzenia: "teraz gdy podobnie jak w innych krajach Wspólnoty gminy stały się odpowiedzialne za odpady mieszkańców i zbierają opłaty na ich zagospodarowanie - to tylko kwestia czasu jak zaczną powstawać niezbędne instalacje i zakłady"? Odpowiedziałam, że wprawdzie gminy zbierają od mieszkańców opłaty za usuwanie i zagospodarowanie odpadów - ale pieniądze te muszą regularnie wpłacać na konta firm wywozowych bo gminom nie wolno według artykułu 6r ustawy "śmieciowej" kształtować opłat tak aby zostawała część tych kwot na niezbędną w innych krajach rezerwę inwestycyjną na odtworzenie instalacji po okresie dekapitalizacji. Ale nawet jak gmina wydzieliła z budżetu pieniądze na budowę infrastruktury - to i tak nie wolno jej od razu samodzielnie przystąpić do budowy niezbędnej infrastruktury. Według artykułu 3a ustawy "śmieciowej" - gmina musi najpierw ogłosić przetarg na "wyłonienie" podmiotu prywatnego chcącego zainwestować swe własne kapitały w tą niezbędną infrastrukturę lub ogłosić przetarg na "wyłonienie" podmiotu prywatnego chcącego realizować wspólnie z gminą inwestycję na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego lub podmiotu prywatnego chcącego inwestować na zasadzie ustawy o koncesji na roboty budowlane. Dopiero wtedy gdy podmioty prywatne nie zostaną "wyłonione" w takich przetargach - to dopiero wówczas - zgodnie z artykułem 3a ustęp 2 ustawy "śmieciowej" - "gmina może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych"... Wyjaśniłam, że artykuł 6r ustęp 2 ustawy "śmieciowej" nie pozwala gminom na tworzenie z opłat za usuwanie odpadów (opłat otrzymywanych od obywateli) funduszy na odtworzenie infrastruktury. ------- Po moich wyjaśnieniach Wysoki Komisarz stwierdził, że to mechanizm niosący niebezpieczeństwo nakręcania coraz wyższych opłat za odpady jeśli będą się nimi zajmować tylko firmy prywatne nastawione na zysk. Dodał, że w takim razie gminy dla dobra mieszkańców powinny dbać o własne przedsiębiorstwa pracujące dla odpadów na zasadzie "non profit" (tak jak to jest w krajach "starej Unii) - a nawet odtwarzać zlikwidowane wcześniej firmy komunalne. Wyjaśniłam więc, że zgodnie z artykułem 6e ustawy "śmieciowej" - spółki z udziałem gminy wprawdzie mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ale w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze wcześniejszego przetargu... Jednak ze względu na to, że szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorstwom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są wygórowane i wymagają kosztownych inwestycji i wyposażenia sprzętowego - gminy nie tworzą własnych firm śmieciowych bojąc się ryzyka, że po przegranym przetargu nie odzyskają z licytacji swojego podmiotu włożonego wcześniej kapitału... Mimo tego, że zgodnie z artykułem 7 ustawy o samorządzie gminnym sprawy unieszkodliwiania odpadów komunalnych należą w Polsce do zadań własnych samorządu - to ustawa "śmieciowa" praktycznie zabrania gminom inwestowania w tą dziedzinę municypalną... Gminy nie chcą tworzyć firm których jedynym zadaniem mogłoby być konkurowanie z przedsiębiorcami których stać na proponowanie cen zbliżonych do dumpingowych. -------- Komisarz zapytał więc: kto zbuduje niezbędną infrastrukturę dla polskich odpadów jeśli amortyzacja takich zakładów i instalacji liczona jest na dziesiątki lat a co kilka lat musi być ponawiany przetarg w wyniku którego inwestujący podmiot może zostać na lodzie? Odpowiedziałam, że nikt nie wyartykułował dotąd takiego pytania - nikt więc nie zadawał sobie trudu aby na nie odpowiadać... Poza tym Trybunał Konstytucyjny uznał wyższość kręcenia śmieciowych lodów na obywatelach i potwierdził, że przetargi w których międzynarodowe koncerny śmieciowe wyrugują gminy z gospodarki odpadami to dobro wyższe od działalności non-profit gminnych przedsiębiorstw w tej dziedzinie... TK uznał więc, że art. 166 Konstytucji mówiący o potrzebie "zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty" stoi niżej w hierarchii ważności niż zasada "społecznej gospodarki rynkowej i wolności gospodarczej" oraz robienia interesów jak tralala na opłatach za odpady... ------ Obudziłam się gdy Wysoki Komisarz wykrzyknął wzburzony: CZY W TAKIM RAZIE WSZYSCY W TEJ POLSCE OSZALELIŚCIE CZY ZOSTALIŚCIE SKORUMPOWANI?! -------------------------------------------------- Następnego dnia miałam kolejny sen: oto przed Światłością ze Światłości stanął były prezes Trybunału Konstytucyjnego który usłyszał pytanie - a Ty co zrobiłeś aby uchronić swoich bliźnich przed patologią polegającą na tym, że administracjom gminnym zabrania się wykonywania bez zysku zadań z zakresu użyteczności publicznej i zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty? Prezes odpowiedział: nic nie zrobiłem bo uznałem, że taka jest wola nieba i z nią się zgadać trzeba... Tym razem obudził mnie nieziemski okrzyk o mocy gromu - JAK ŚMIESZ MIESZAĆ NIEBO DO WASZYCH SZEMRANYCH INTERESÓW!!!

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25