facebook RSS # #

15.02.2019 23:21

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-10-27 17:13       aktualizacja: 2017-10-27 12:26       ODPADY
  A A A

Czy czeka nas śmieciowa drożyzna?

Czy czeka nas śmieciowa drożyzna?
Fot. PAP/Ł.Ogrodowczyk
Przedstawiciele branży odpadowej ostrzegają, że opłaty za śmieci będą rosły, zwłaszcza w gminach, które dotychczas oszczędzały na recyklingu. Przyczyną są m.in. rosnące wymogi dotyczące odzysku i recyklingu odpadów oraz związane z nimi wydatki na nowe technologie.

Zdaniem Leszka Pieszczka z Polskiej Izby Gospodarki Odpadami w ostatnich miesiącach w wielu gminach zauważalny jest wzrost ponoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jako główną przyczynę podwyżek wskazał on znaczący wzrost kosztów zbierania i zagospodarowania odpadów, a w szczególności „radykalny wzrost opłat za składowanie odpadów od początku 2018 r. będący skutkiem nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie środowiska".

Piszczek wskazał też, na obowiązujące od 1 lipca 2017 r. rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadzające jednolite w skali kraju standardy selektywnego zbierania odpadów. „Selektywne zbieranie minimum pięciu frakcji odpadów powoduje dodatkowe koszty selektywnego odbierania i przygotowania tych odpadów do recyklingu" - podkreślił przedstawiciel PIGO.  

Według niego podwyżki opłat za śmieci będą odczuwalne głównie w tych gminach, w których dotychczas utrzymywano zaniżone opłaty oszczędzając przede wszystkim na selektywnej zbiórce odpadów. „W gminach tych najczęściej organizowano przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w których jedynym kryterium była najniższa cena, natomiast wpływy z opłat najczęściej nie pozwalały na pokrycie kosztów selektywnego zbierania odpadów, ich transportu i przetworzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami" - zaznaczył Piszczek.  

Dodał, że nowe przepisy i wzmożone kontrole zmuszą gminy do organizowania rynku odbierania i zagospodarowania odpadów w sposób, który zapewni osiąganie określonych w przepisach poziomów odzysku i recyklingu odpadów oraz ograniczanie składowania, gdyż w innym przypadku będą ponosiły opłaty karne.

Czytaj także: Cena śmieci. MŚ: prawidłowa segregacja odpadów powinna obniżyć opłatę za śmieci

Na rosnące koszty zwrócił też uwagę prezes Krajowej Izby gospodarki Odpadami Tomasz Uciński. Jego zdaniem zwiększające się co roku poziomy odzysku i recyklingu odpadów wymagają stosowania coraz nowocześniejszych technologii i innowacji w celu sprostania wymaganiom unijnym. „Rozwiązania w sektorze ochrony środowiska generują z natury wysokie koszty i nie da się ich uniknąć" - powiedział szef KIGO. 

Uciński, podobnie jak przedstawiciel PIGO, wskazał też na koszty związane z wdrożeniem rozporządzenia zobowiązującego gminy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w podziale na pięć frakcji. „Regulacje zawarte w tym rozporządzeniu dla wielu gmin oznaczają konieczność zwiększenia nakładów na gospodarkę odpadami, np.: na wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki oraz zmianę organizacji działającego na jej terenie systemu odbioru odpadów" - zaznaczył Uciński.  

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek w odpowiedzi na poselską interpelację podkreślił, że prawidłowa segregacja odpadów przez mieszkańców powinna przełożyć się na zmniejszenie opłaty za śmieci. Wyjaśnił, że w ten sposób gmina będzie dysponowała czystym surowcem do recyklingu z czego może pozyskać środki finansowe.  
Mazurek przypomniał, że zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku rada gminy może ustalić wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny. Stawki te nie mogą być jednak wyższe niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotność maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

„Taki system stanowi zachętę do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, a co za tym idzie uiszczanie niższej stawki opłaty za prawidłowo prowadzone selektywne zbieranie odpadów komunalnych" - zaznaczył wiceminister.  

Z danych resortu środowiska wynika, że większość gmin (70 proc.) stosuje metodę naliczania opłaty za śmieci zależną od liczby mieszkańców. Średnia stawka za odpady zebrane selektywnie w takich samorządach wynosiła w 2015 r. 8 zł za osobę. W przypadku odpadów zmieszanych średnia stawka wynosiła 14 zł od osoby.

Marcin Przybylski

 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-30 07:41:15
dziara: Wydaje mi się, a przypuszczenie to graniczy z pewnością, że wszystkie z cytowanych tu osób nie mają najmniejszego pojęcia o gospodarce odpadami, albo po prostu rżną .......
 
2017-10-27 16:36:43
Odpady czekają na dobrą zmianę: Zasadniczą przyczyną drożyzny w opłatach za odpady jest mafijno-korupcyjna decyzja decydentów z końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku aby na przekór unijnej praktyce – odebrać gminom monopol na gospodarkę odpadami komunlanymi. W Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Francji, Norwegii, w Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii nie ogłasza się przetargów na wyłonienie tych co chcą kręcić swoje lody na comiesięcznych opłatach rodzin za śmieci – ale to gminne przedsiębiorstwa non-profit wykonują z powodzeniem obsługę mieszkańców w tym zakresie. W rezultacie to bogate niemieckie rodziny płacą już mniej za odpady niż o wiele uboższe polskie rodziny – portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/kto-zarabia-na-odpadach-na-pewno-nie-gminy,98608.html … I niech Pan Uciński nie rżnie głupa twierdząc, że to nowoczesne metody z Unii Europejskiej podnoszą opłaty za śmieci – on dobrze wie, dlaczego w krajach unijnych płaci się za odpady już mniej niż w innych krajach UE - samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/114346/Tak-to-robia-Szwedzi ...
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25