facebook RSS # #

15.02.2019 23:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-31 11:55       aktualizacja: 2018-01-31 11:55       ODPADY
  A A A

Rejestr BDO. MŚ: ruszyła rejestracja w bazie danych o odpadach; kolejne moduły po 2019 r.

Rejestr BDO. MŚ: ruszyła rejestracja w bazie danych o odpadach; kolejne moduły po 2019 r.
Fot. Fotolia
Na pełną elektroniczną sprawozdawczość odpadową gminy poczekają jeszcze co najmniej dwa lata. Kolejne moduły BDO będą uruchomione nie wcześniej niż przed końcem 2019 r. - poinformował resort środowiska.

Od 24 stycznia br. działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który stanowi jeden z modułów tworzonej elektronicznej  bazy danych o produktach i opakowaniach (BDO). Na pełne wdrożenie bazy gminy będą musiały jeszcze poczekać.

Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska jak na razie uruchomiony moduł umożliwia marszałkom województw dokonanie wpisów do rejestru podmiotów, które złożą wniosek w formie papierowej (wnioski są do pobranie na stronie rejestru www.bdo.mos.gov.pl) oraz dokonania wpisów z urzędu. Po dokonaniu wpisu do rejestru nadawany jest numer rejestrowy oraz zakładane konto dla przedsiębiorcy (login i hasło).

Resort zaznaczył, że prace nad utworzeniem dalszych funkcjonalności BDO, w tym modułu dotyczącego sprawozdawczości i ewidencji odpadów, są dalej prowadzone.

„Ze względu na przepisy przejściowe przedłużające dotychczasowe zasady sprawozdawczości za lata 2017 i 2018, jak również prowadzenie ewidencji na dotychczasowych zasadach do końca 2019 r., moduły te zostaną uruchomione w późniejszych terminach" - poinformował resort.

W listopadzie 2017 r. wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zapowiedział w Sejmie, że jednym z celów utworzenia BDO jest zmniejszenie kosztów biurokracji. Wiceminister wyjaśnił, że „bardzo często dokumenty, które są raportowane leżą w pudłach gdzieś w urzędzie, w ogóle nie są wprowadzane bo to wymaga czasu zanim te wszystkie sprawozdania są wpisywane i możecie Państwo przejść się do niektórych urzędów marszałkowskich. My to widzimy przy sprawozdaniach, kiedy prosimy wielokrotnie o korygowanie  danych wpisywanych do sprawozdawczości z tego względu, że wiele rzeczy nie jest zapisanych".

Zgodnie z przepisami BDO będą gromadzone informacje m.in. o: wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, olejach smarowych, oponach zużytym sprzęcie elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz odpadach z nich powstających. W BDO znajdą się również dane nt. osiąganych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu. Baza będzie też ewidencją odpadów, ponieważ będzie obejmować wszystkie podmioty zobowiązane do jej prowadzenia oraz będzie zawierać pełną informację na temat ich zagospodarowania.

Marcin Przybylski
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-02 12:37:33
rozsądny: Pan Minister likwidując biurokrację nakazał składanie wniosków w formie PAPIEROWEJ aby urzędnicy wpisywali do komputerów. Chyba Bill Gates nie może uwierzyć jaką technologię tutaj zastosowano :(
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25