facebook RSS # #

21.01.2020 11:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-01-16 13:19       aktualizacja: 2019-01-16 13:52       ODPADY
  A A A

Śmieci od nowa. W RCL opublikowano nową wersję projektu ustawy śmieciowej

Śmieci od nowa. W RCL opublikowano nową wersję projektu ustawy śmieciowej
Fot. PAP/G.Michałowski
Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano nową wersję (z dnia 9 stycznia 2019 r.) projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Resort środowiska poinformował, że „projekt ustawy zawiera zmiany w stosunku do wersji skierowanej do konsultacji publicznych, które są wynikiem uwag zgłoszonych właśnie w trakcie konsultacji".

Jednocześnie ministerstwo zaznaczyło, że nie można mówić o "drugiej wersji projektu" tylko o dotychczasowym projekcie, który zawiera modyfikacje, wychodzące na przeciw uwagom zgłoszonym w trakcie konsultacji publicznych.

A tych, od sierpnia 2018 r. samorządy, firmy i organizacje zgłosiły kilkaset. Pisaliśmy o nich: 

ZMP negatywnie zaopiniował projekt nowej ustawy śmieciowej


ZGWRP: projektowane zmiany w ustawie śmieciowej podwyższą koszty gospodarowania odpadami

Dyskusyjny projekt. Branża o nowej ustawie śmieciowej

Jedną z najważniejszych, które resort uwzględnił w najnowszej wersji projektu jest odejście od obligatoryjnego objęcia gminnym systemem nieruchomości niezamieszkałych. W nowej wersji projektu zaproponowano rozwiązania, które umożliwią właścicielom tych nieruchomości deklarowanie określonej częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów.

Z tej zmiany zadowolona jest branża odpadowa. „Cieszymy się, że ten skrawek wolnego rynku zostanie utrzymany" - podkreślił Dariusz Matlak, prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami.

Szef PIGO z zadowoleniem przyjął też częściowe wycofanie się z zakazu spalania odpadów zmieszanych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Jak wyjaśnił, resort poszedł na kompromis umożliwiając funkcjonowanie istniejących spalarni współfinansowanych z funduszy UE lub funduszy ochrony środowiska na czas zapewniający im tzw. trwałość projektu.

Matlak zwrócił jednak uwagę, że z niezrozumiałych powodów w nowej wersji projektu pozostawiono przepis o rozdzielaniu przetargów na odbiór i na zagospodarowanie odpadów komunalnych, który był krytykowany zarówno przez branżę odpadową, jak i samorządy. W jego ocenie pozostawienie tego rozwiązania podroży koszty funkcjonowania systemu.

Zgodnie z nową wersją projektu postępowania na odbieranie i zagospodarowanie odpadów wszczęte a nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy mają zostać unieważnione.

W projekcie zachowano również zakaz stosowania przez  gminy w przetargach rozliczeń ryczałtowych zarówno w zakresie odbierania jak i zagospodarowanie odpadów.

Nowe zasady obliczania poziomów recyklingu

Projektowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczas obowiązujący sposób liczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. 

W świetle nowych przepisów poziom w wysokości co najmniej 50 proc. wagowo będzie mógł być liczony w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych, które zostaną poddane recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia (w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne). Dotychczasowe przepisy określały, aby poziom ten był liczony w stosunku do czterech frakcji odpadów komunalnych tj. papier, metale, tworzyw sztucznych i szkła. 

W nowej ustawie wprowadzono możliwości zbierania odpadów komunalnych w workach (dotychczasowe przepisy ustawy dotyczące zbierania odpadów komunalnych odnoszą się jedynie do pojemników).

Zgodnie z nowym projektem gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

1) 50 proc. wagowo - za 2020 r. i w latach następnych;
2) 55 proc. wagowo - od 1 stycznia 2025 r. i w latach następnych;
3) 60 proc. wagowo - od 1 stycznia 2030 r. i w latach następnych;
4) 65 proc. wagowo - od 1 stycznia 2035 r. i w latach następnych.

Ponadto gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70 proc. wagowo - za 2020 r. i w latach następnych.


14-dniowe vacatio legis z wyjątkami

Nowa ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od uchwalenia. Wyjątkiem będą przepisy określające poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu obliczania tych poziomów, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. 

Z kolei przepisy dotyczące zniesienia instalacji ponadregionalnych oraz zakazu spalania odpadów komunalnych wejdą w życie z dniem 30 czerwca 2021 r.      

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25