facebook RSS # #

10.12.2019 15:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-02-21 16:48       aktualizacja: 2019-02-21 15:52       ODPADY
  A A A

Sposób na drożyznę. ZMP: problemy przy przetargach na śmieci zmuszą JST do odbudowy spółek komunalnych

Sposób na drożyznę. ZMP: problemy przy przetargach na śmieci zmuszą JST do odbudowy spółek komunalnych
Fot. PAP/R.Pietruszka
Coraz większe problemy z rozstrzyganiem przetargów śmieciowych zmusi część samorządów do odbudowy przedsiębiorstw komunalnych - ostrzegł w środę w Sejmie Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Ekspert legislacyjny ZMP uczestniczył w środę w posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska, na której posłowie wysłuchali informacji resortu środowiska na temat zagospodarowania odpadów oraz planowanych zmian w przepisach.

Podczas dyskusji Wójcik zwrócił uwagę na problemy miast z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów i „niebotycznymi ofertami ze strony przedsiębiorstw, przede wszystkim prywatnych". 

Przedstawiciel ZMP skarżył się, że obecnie 3 przetargów organizowanych przez miasta to postępowania, w których zgłasza się jedna firma. „Próbujemy drugi, trzeci raz i nie mamy potem wyboru. Dla mnie jako zwolennika otwartego rynku to nie jest dobra wiadomość, ale to jest prawda, potwierdzają to dane statystyczne" - mówił.

Dodał przy tym, że „można mieć do nas pretensje o to, że np. będziemy odbudowywali nasze przedsiębiorstwa komunalne. Bo jeżeli ja mam pod Warszawą z roku na rok podwyżkę trzykrotną, a jest przypadek czterokrotnie wyższej stawki. I próbujemy prosić różne przedsiębiorstwa, a mimo to nie zgłaszają się do postępowań, to nie mamy właściwie wyboru".

Dlatego Wójcik zaapelował do resortu, aby w projektowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odstąpił od rozdzielenia przetargów na odbiór i recykling odpadów. „To złe rozwiązanie z wielu powodów, m.in. dlatego, że wydaliśmy mnóstwo środków europejskich i naszych samorządowych, na realizacje postulatu, który nam wbijano do głowy przez lata - organizujcie gospodarkę odpadami kompleksowo, a więc odbiór i recykling razem".

Zdaniem eksperta podzielenie procedur przetargowych spowoduje, że w wielu miejscach te środki nie będą wykorzystane efektywnie. „Nam zależy, aby nasi mieszkańcy płacili jak najmniej. Stąd oczekujemy takich przepisów, które pozwolą nam na to, aby realizować gospodarkę odpadami w sposób lokalnie uwarunkowany. Te rozwiązanie powinny być przejrzyste" - mówił Wójcik.

Konsultacje projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trwają od sierpnia 2018 r. W tym czasie organizacje, samorządy i instytucje zgłosiły kilkaset uwag.

Na początku stycznia 2019 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano nową wersję projektu, w której uwzględniono postulat odejścia od obligatoryjnego objęcia gminnym systemem nieruchomości niezamieszkałych. W nowej wersji projektu zaproponowano rozwiązania, które umożliwią właścicielom tych nieruchomości deklarowanie określonej częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów.

Resort częściowo wycofał się też z zakazu spalania odpadów zmieszanych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych. W nowej wersji projektu dopuszczono funkcjonowanie istniejących spalarni współfinansowanych z funduszy UE lub funduszy ochrony środowiska na czas zapewniający im tzw. trwałość projektu.

Pozostawiono jednak krytykowany zarówno przez branżę odpadową, jak i samorządy, przepis o rozdzielaniu przetargów na odbiór i na zagospodarowanie odpadów komunalnych. W projekcie zachowano również zakaz stosowania przez  gminy w przetargach rozliczeń ryczałtowych zarówno w zakresie odbierania jak i zagospodarowanie odpadów.

Podczas styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego resort środowiska poinformował, że pod wpływem uwag samorządów zmodyfikowano zapis o 4-krotnej różnicy w opłatach za odpady zbierane selektywnie i zmieszane. „Będziemy proponować 2-krotność, a nie 4-krotność" - tłumaczyła Magdalena Gosk z Ministerstwa Środowiska. Poinformowała też o zmianie innego zapisu, który umożliwiał dopłacanie przez gminy do opłat za odpady komunalne. Doprecyzowała, że „chodzi tu o takie dopłaty, które powstają z przychodów ze sprzedaży surowców selektywnie zebranych".

mp/
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25